Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2019-09-12 10:43 Marta Pytka Podgląd treści
Dodano plik - Statut Gminy Uchwała LXVI.368.2018.pdf do treści 2019-09-12 10:42 Marta Pytka
Dodano plik - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571).pdf do treści 2019-09-12 10:40 Marta Pytka
powrót