Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 8 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2019-01-02
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2019-01-02 13:36
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2019-01-02 13:38
INFORMACJA
W związku z ogłoszeniami dot. sprzedaży drewna 1-4 z dnia 28 listopada 2018 roku, termin i miejsce oględzin zostanie uzgodniony telefonicznie indywidualnie z zainteresowana osobą.
Numer kontaktowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazany został w treści ogłoszeń.

Załączniki:

1 Plik pdf 46.46 KB
2 Plik pdf 44.46 KB
3 Plik pdf 44.54 KB
4 Plik pdf 46.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-12-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-04 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-06 11:57
INFORMACJA
W związku z ogłoszeniami dot. sprzedaży drewna 1-6 z dnia 9 listopada 2018 roku, termin i miejsce oględzin zostanie uzgodniony telefonicznie indywidualnie z zainteresowana osobą.
Numer kontaktowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazany został w treści ogłoszeń.

Załączniki:

1 Plik pdf 99.18 KB
2 Plik pdf 101.50 KB
3 Plik pdf 98.38 KB
4 Plik pdf 100.97 KB
5 Plik pdf 100.04 KB
6 Plik pdf 102.02 KB
7 Plik pdf 102.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-10-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-18 12:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-15 12:59
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-09-07
Publikujący Anna Woźny 2018-09-07 12:48
Modyfikacja Anna Woźny 2018-09-07 12:50
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-09-07
Publikujący Anna Woźny 2018-09-07 12:52
Modyfikacja Anna Woźny 2018-09-07 12:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-09-07
Publikujący Anna Woźny 2018-09-07 12:53
Modyfikacja Anna Woźny 2018-09-07 12:53
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-09-07
Publikujący Anna Woźny 2018-09-07 12:54
Modyfikacja Anna Woźny 2018-09-07 12:54
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-09-07
Publikujący Anna Woźny 2018-09-07 12:55
Modyfikacja Anna Woźny 2018-09-07 12:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-09-07
Publikujący Anna Woźny 2018-09-07 12:56
Modyfikacja Anna Woźny 2018-09-07 12:57
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 
-które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
                Wysokość opłaty za usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje ww. ustawa wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Stawki jednostkowe za ww. usługi wodne ustalone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
                Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą
w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę (zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej) w co najmniej 70%, o przedstawienie Wójtowi Gminy Brójce danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w terminie do 31 sierpnia 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej.

                Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy Brójce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce. Na podstawie ww. przepisów, do zidentyfikowanych podmiotów będą wysyłane pierwsze informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brójce w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem  42 295 01 17

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 21.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-07-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-07-12 14:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-01-24 13:46
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-06-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-26 16:06

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 129.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-06-18
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-06-18 14:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-01-22 11:12
Zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 2018 r. wydana została decyzja Wójta Gminy Brójce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2927E na odcinku Pałczew-Wardzyn".

Załączniki:

treść obwieszczenia Plik pdf 34.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-04 10:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-06-04 11:02

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 42.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-16
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-05-16 15:14
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-05-16 15:16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-16
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-05-16 12:51

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 49.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-05-15
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-05-15 16:01
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-05-15 16:02

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 63.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-04-27
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-04-27 12:34
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-04-27 12:36

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 105.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-04-26
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-04-26 15:03
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-04-26 15:24

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 46.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-04-20
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-04-20 13:29
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-04-20 13:33

Załączniki:

Program spotkania Plik pdf 36.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-03-09
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-03-09 12:00
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-03-09 12:02

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 67.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-02-21
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-02-21 15:03
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-02-21 15:04
W związku z zawiadomieniem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanej przerwie
w dostawie energii elektrycznej,
Urząd Gminy Brójce w dniu 19 lutego 2018 r. 
będzie realizował swoje zadania w ograniczonym zakresie.
 
                               Za niedogodności bardzo przepraszamy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-02-14
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-02-14 10:21
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-02-07
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-02-07 12:42
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-02-08 12:28
INWENTARYZACJA AZBESTU
 
Wójt Gminy Brójce
informuje, że w dniach
1 luty 2018 r. – 31 maja 2018 r.
na terenie Gminy Brójce przeprowadzona będzie
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
 
Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy
MERITUM COMPETENCE Sp. z o.o., ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
Zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawicielom firmy, którzy będą ankietować teren całej gminy.
 
W przypadku, gdy na terenie Państwa nieruchomości znajdują się wyroby azbestowe (wcześniej zdemontowane, albo nigdy nie zamontowane), prosimy o poinformowanie o tym pracowników, którzy będą przeprowadzać inwentaryzację.
 
W razie nieobecności mieszkańców podczas spisu z natury, proszę o przekazanie informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest na posesjach pod numer telefonu 696902836 lub e-mail: adam.bronisz@meritumnet.pl
 
Gmina ma obowiązek prowadzić tzw. Bazę Azbestową, do czego niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U. z 2015 r., poz. 1450). 
 
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji gmina będzie mogła  ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu.
 
Pracownicy firmy Meritum Competence będą wyposażeni w identyfikatory oraz upoważnienia wystawione przez Wójta Gminy Brójce.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-01-22
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-01-22 08:08
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-01-22 08:22
Szanowni Państwo, 
w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 1 drugiego stopnia prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 do godz. 08:00 dnia 19.01.2018 r. silnego wiatru o średniej prędkości ok. 35 - 45 km/h oraz porywach nawet do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu województwa, z południowego zachodu i zachodu, przy opadach śniegu miejscami zawieje śnieżne, zalecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, wykonanie następujących zadań:
  1. dystrybuowanie ostrzeżenia meteorologicznego do jak najszerszej liczby osób/odbiorców/instytucji na administrowanych przez Państwa obszarze;
  2. uruchomienie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania (komunikaty na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, kontakt z lokalnymi mediami i in.);
  3. zwołanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  4. wzmocnienie obsady stanowiska dyżurnego w PCZK/MCZK;
  5. zapewnienie stałej łączności PCZK/MCZK ze stanowiskami kierowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz WCZK (sprawdzenie łączności);
  6. sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych (potwierdzenie przejezdności dróg dojazdowych oraz dostępność osób wydających sprzęt);
  7. wydanie wytycznych dla wójtów/burmistrzów/prezydentów miast (powiaty ziemskie).
 
Jednocześnie informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań.

Z poważaniem
Dyżurny operacyjny
Andrzej Piech
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Zarządzania Kryzysowego WBiZK
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
tel. 426641409, 426641410;
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-01-18
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-01-18 13:20
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-01-04
Publikujący Marta Pytka 2018-01-04 13:20
Modyfikacja Marta Pytka 2018-01-04 13:22
W dniu 2 stycznia 2018 r. (wtorek) Urząd Gminy Brójce będzie nieczynny w związku z odbiorem dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający 06.01.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2017-12-29
Publikujący Marta Pytka 2017-12-29 07:51
Modyfikacja Marta Pytka 2017-12-29 07:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 19 sierpnia 2019r. 04:31:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.