Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Urząd Gminy w Brójcach przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2015r do dnia 15 lutego 2015r, oraz  o wpłacie I raty w/w podatku do 15 lutego 2015r. Druki deklaracji na podatek od środków transportowych można pobrać w  Urzędzie Gminy w Brójcach w pok. 6a lub ze strony internetowej BIP urzędu  w dziale podatki lokalne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJolanta Płuciennik - inspektor2015-02-11
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2015-02-11 11:06

Informujemy, że  IV  sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się  29  grudnia  2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.
 
  Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja  Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 
7.Zmiany w   Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2014 - 2026.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi łódzkiemu  wschodniemu pomocy rzeczowej i finansowej
10.Wolne wnioski.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.Zakończenie obrad.
 
Obrady sesji zakończy spotkanie opłatkowe  z udziałem zaproszonych gości planowane na godz. 12.00.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-25
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-25 01:34

W dniu 17 grudnia 2014 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Brójce, na której wybrano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy, w tym komisji rewizyjnej,  oraz ustalono wynagrodzenie Wójta Gminy.
Radni dokonali również zmian w budżecie gminy Brójce na 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brójce na lata 2014 – 2020.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-22
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-22 11:43

Informujemy, że  w dniu 18 grudnia 2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę z Wykonawcą (wybranym w postępowaniu przetargowym - przetarg nieograniczony) na realizację robót budowlanych polegających na budowie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu. Koszt inwestycji: 954.467,38 zł.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2014-12-22
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-22 11:45

Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty w sekretariacie urzędu gminy lub telefonicznie pod nr tel. 42-295-01-11.

Zastrzegamy możliwość odwołania godzin spotkań z interesantami z racji udziału Wójta w sesjach rady gminy, rady powiatowej, sejmiku województwa łódzkiego oraz spotkań z przedstawicielami władz samorządowych oraz rządowych.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-22
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-22 11:53

Informujemy, że w dniu 24.12.2014r. (wigilia) Urząd Gminy Brójce będzie czynny do godz.14.00. Kasa urzędu będzie czynna do godz.11.00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłMałgorzata Kardasz - inspektor2014-12-19
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-19 14:24
Modyfikacja Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-19 14:23

III sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się w sali konferencyjnej urzędu gminy 17  grudnia 2014r. o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.Interpelacje radnych.
4.Ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy
5.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy
6.Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.
7.Zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020.
8.Wolne wnioski.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10.Zakończenie obrad.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-15
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-15 12:21
Modyfikacja Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-16 14:08

W związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji i aktualizacji systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Brójce w dniu 15 grudnia 2014 roku w godz. 9.30 - 14.00 wystąpią utrudnienia w dostępie do referatu podatków lokalnych oraz kasy w Urzędzie Gminy Brójce.
Uprzejmie prosimy Państwa o zaplanowanie wizyty w Urzędzie Gminy w Brójcach w innym dogodnym terminie.
Dziękujemy za wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2014-12-10
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-10 14:29

W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce odbyła się II sesja Rady Gminy Brójce, podczas której odbyło się ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Pana Radosława Agaciaka. Ślubowanie złożył również radny niebędący na I inauguracyjnej sesji Pan Jerzy Jasiński.
W uroczystej sesji uczestniczyła również Pani Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki-Wschodni, duża grupa mieszkańców gminy oraz druhów z jednostek OSP.
Sesja była również okazją do złożenia podziękowań za długoletnią pracę na rzecz Gminy dla ustępującego Wójta Pana Władysława Glubowskiego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-09
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-09 21:23

Informujemy że II sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 14 00 w sali obrad Urzędu Gminy.
        Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Złożenie ślubowania przez radnych niebędących na I inauguracyjnej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie ślubowania  Wójta Gminy.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-08
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-08 08:01

W dniu 29 listopada 2014 odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Brójce, na której radni uczestniczący w obradach otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Sesja dokonała również wyboru przewodniczącego oraz z-ców przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy została radna Urszula Brdoń a jej zastępcami zostali radni: Jacek Samiec i Henryk Zawada

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-03
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-03 08:35

I inauguracyjna sesja  nowo wybranej  Rady Gminy Brójce odbędzie się w dniu 29 listopada 2014 r. Rozpoczęcie sesji o  godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków
7 .Wybór Przewodniczącego Rady Gminy  w głosowaniu tajnym:
-  zgłaszanie kandydatów
-  wybór Komisji Skrutacyjnej
-  przyjęcie procedury głosowania
-  przeprowadzenie wyborów, ogłoszenie wyników głosowania
-  podjęcie uchwały

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-11-26
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-11-27 14:26

Zawiadamiam,że LXIV sesja Rady Gminy Brójce,odbędzie się 13 listopada  2014 r.Obrady rozpoczną się  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.

 Proponowany porządek obrad:    
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.Informacja  Wójta Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.
6.Zmiany w   Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7.Podatki i opłaty lokalne – podjęcie uchwał
8.Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Brójce na 2015 r.
9.Wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 II uroczysta część sesji poświęcona zakończeniu kadencji Rady Gminy.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-11-05
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2014-11-05 10:08
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-10-15
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-10-15 14:00
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-10-15 14:17
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-05-12
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-05-12 12:49
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-05-12 12:53
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-04-04
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-04-04 15:22
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-04-04 15:26
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-03-24
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-03-24 08:07
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-03-24 08:14

Informujemy, iż Urząd Gminy Brójce w dniu 24 grudnia 2013 roku (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) pracuje w godz. 7.30-14.00.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-12-23
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2013-12-23 14:50
XLVI Sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się 26 września  2013 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.
 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja  Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez  właścicieli nieruchomości 
7.Zmiany w budżecie  gminy na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 20
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy.
9.Wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11.Zakończenie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-09-19
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2013-09-19 15:37
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2013-08-12
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-08-12 11:13
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-08-12 11:17

Opłaty za odpady komunalne

Przypominamy, że opłaty za wywóz odpadów komunalnych za m-c lipiec należy wnosić do Gminy Brójce, do 15 sierpnia br.

Harmonogramy opłat (książeczki opłat) za wywóz odpadów komunalnych aktualnie dostarczane są do mieszkańców gminy przez pracowników urzędu gminy. Osoby zainteresowane osobistym odebraniem książeczki opłat mogą tego dokonać w urzędzie pok. nr 22 lub nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Każda osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymała indywidualny nr konta bankowego, który podany jest na blankietach wpłat.

UWAGA!
W przypadku, gdy opłata za wywóz odpadów została wniesiona na konto danej firmy wywozowej także za m-c lipiec, należy do tej firmy wystąpić z pismem o zwrot opłaty za m-c lipiec, podając stosowne dane.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-07-25
Publikujący Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-25 07:56
Modyfikacja Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-25 08:03

KOMUNIKAT
w sprawie obowiązkowego znakowania nieruchomości zabudowanych

 

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (posesji).

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic - nazwę miejscowości.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Z uwagi, iż wiele nieruchomości zabudowanych nie jest w powyższy sposób oznaczonych, wzywa się tych właścicieli do niezwłocznego oznaczenia posesji w podany wyżej sposób. Wykonanie tabliczki odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.

Brak oznakowania występuje na wielu posesjach w naszej gminie. Utrudnia to w sposób znaczący m. in. akcję dostarczania pojemników na odpady komunalne a także ich odbiór.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-07-18
Publikujący Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-18 15:42
Modyfikacja Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2013-07-18 15:46

WÓJT GMINY BRÓJCE dnia 26 KWIETNIA 2013 r.OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWCU:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce pok. nr 9 lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce  95–006 Brójce, Brójce 39, tel. (42) 29-50-111 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora zespołu  „w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
a) Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brójce
b) Stronie internetowej Urzędu Gminy Brójce bip.brojce.pl
 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na adres podany na odwrocie koperty /oferty/

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-04-26
Publikujący -

 Sesja Rady Gminy Brójce która rozpocznie się  30 KWIETNIA  2013 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.


Proponowany porządek obrad:
 1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6.Zmiany w budżecie gminy na 2013 r. oraz w WPF
 7. Podjęcie uchwał w sprawach ;
- w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brójce
- powołania nowej Rady SP ZOZ w Brójcach
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn „ Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
 8  Wolne wnioski.
 9  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Zakończenie obrad.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-04-24
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-04-12
Publikujący -

MPO – umowy należy wypowiedzieć na dzień 30 czerwca 2013r. w terminie wynikającym z umowy (poniżej pismo firmy)

REMONDIS – umowy ulegają samoczynnemu rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013r.
(poniżej pismo firmy)


 *) Dot. klientów indywidualnych. Nie dot. firm i instytucji. 

Załączniki:

pismo firmy MPO Plik pdf 79.18 KB
pismo firmy Remondis Plik pdf 35.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2013-03-26
Publikujący -

XXXIV Sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się 12 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawach ;
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia usług
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn „ Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego „
9.Wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11.Zakończenie obrad. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-03-04
Publikujący -

XXXIII Sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się  
24  STYCZNIA  2013r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja  Wójta Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018.
 7. Budżet gminy na 2013 r. - podjęcie uchwały.
 8. Zmiany w statucie SP ZOZ w Brójcach.
 9. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2013-01-16
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 11:23:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.