Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 5 6 7 8 

Załączniki:

XIII sesja Rady Gminy Plik doc 13.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-06-15
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-06-15 13:58
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-06-15 13:59

W związku z Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustalenia  dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Brójce, uprzejmie informujemy, że w 2015 roku:

1. dzień  5 czerwca 2015 roku (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2015 roku, który przypada w dzień wolny od  pracy tj. w sobotę.

2. dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny 26 grudnia  2015 roku przypadający w sobotę.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2015-05-29
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2015-05-29 11:32
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-05-21
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-05-21 11:17
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-05-21 11:46
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-05-19
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-05-19 08:08
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-05-19 08:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-04-21
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-04-21 09:28
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-04-21 09:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-04-21
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-04-21 13:08
Modyfikacja Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-04-21 13:09
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2015-04-16
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-04-16 16:28
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-04-16 16:31

Informuje się, że IX sesja  Rady Gminy Brójce odbędzie się  
 24 marca 2015 r.o godz.10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

   Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja  Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Zmiany w  budżecie gminy na 2015 r.
7. Zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2015 - 2026.
8. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ w Brójcach
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
   - przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
   - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Brójce na 2015 r.
11. Sprawozdanie GOPS  w Brójcach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
12. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
13. Wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
15. Zakończenie obrad.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2015-03-23
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2015-03-23 08:03
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2015-03-04
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-03-04 15:29
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-03-04 15:29
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2015-02-24
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-02-24 10:18
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-02-24 10:19

Urząd Gminy w Brójcach przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2015r do dnia 15 lutego 2015r, oraz  o wpłacie I raty w/w podatku do 15 lutego 2015r. Druki deklaracji na podatek od środków transportowych można pobrać w  Urzędzie Gminy w Brójcach w pok. 6a lub ze strony internetowej BIP urzędu  w dziale podatki lokalne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJolanta Płuciennik - inspektor2015-02-11
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2015-02-11 11:06

Informujemy, że  IV  sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się  29  grudnia  2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.
 
  Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja  Wójta Gminy.
5.Interpelacje radnych.
6.Zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 
7.Zmiany w   Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2014 - 2026.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi łódzkiemu  wschodniemu pomocy rzeczowej i finansowej
10.Wolne wnioski.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.Zakończenie obrad.
 
Obrady sesji zakończy spotkanie opłatkowe  z udziałem zaproszonych gości planowane na godz. 12.00.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-25
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-25 01:34

Informujemy, że  w dniu 18 grudnia 2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę z Wykonawcą (wybranym w postępowaniu przetargowym - przetarg nieograniczony) na realizację robót budowlanych polegających na budowie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu. Koszt inwestycji: 954.467,38 zł.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2014-12-22
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-22 11:45

Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty w sekretariacie urzędu gminy lub telefonicznie pod nr tel. 42-295-01-11.

Zastrzegamy możliwość odwołania godzin spotkań z interesantami z racji udziału Wójta w sesjach rady gminy, rady powiatowej, sejmiku województwa łódzkiego oraz spotkań z przedstawicielami władz samorządowych oraz rządowych.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-22
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-22 11:53

W dniu 17 grudnia 2014 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Brójce, na której wybrano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy, w tym komisji rewizyjnej,  oraz ustalono wynagrodzenie Wójta Gminy.
Radni dokonali również zmian w budżecie gminy Brójce na 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brójce na lata 2014 – 2020.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-22
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-22 11:43

Informujemy, że w dniu 24.12.2014r. (wigilia) Urząd Gminy Brójce będzie czynny do godz.14.00. Kasa urzędu będzie czynna do godz.11.00

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłMałgorzata Kardasz - inspektor2014-12-19
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-19 14:24
Modyfikacja Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-19 14:23

III sesja Rady Gminy Brójce rozpocznie się w sali konferencyjnej urzędu gminy 17  grudnia 2014r. o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.Interpelacje radnych.
4.Ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy
5.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy
6.Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.
7.Zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020.
8.Wolne wnioski.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10.Zakończenie obrad.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-15
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-15 12:21
Modyfikacja Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-16 14:08

W związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji i aktualizacji systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Brójce w dniu 15 grudnia 2014 roku w godz. 9.30 - 14.00 wystąpią utrudnienia w dostępie do referatu podatków lokalnych oraz kasy w Urzędzie Gminy Brójce.
Uprzejmie prosimy Państwa o zaplanowanie wizyty w Urzędzie Gminy w Brójcach w innym dogodnym terminie.
Dziękujemy za wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2014-12-10
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-10 14:29

W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce odbyła się II sesja Rady Gminy Brójce, podczas której odbyło się ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Pana Radosława Agaciaka. Ślubowanie złożył również radny niebędący na I inauguracyjnej sesji Pan Jerzy Jasiński.
W uroczystej sesji uczestniczyła również Pani Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki-Wschodni, duża grupa mieszkańców gminy oraz druhów z jednostek OSP.
Sesja była również okazją do złożenia podziękowań za długoletnią pracę na rzecz Gminy dla ustępującego Wójta Pana Władysława Glubowskiego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-09
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-09 21:23

Informujemy że II sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 14 00 w sali obrad Urzędu Gminy.
        Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Złożenie ślubowania przez radnych niebędących na I inauguracyjnej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie ślubowania  Wójta Gminy.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-08
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-08 08:01

W dniu 29 listopada 2014 odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Brójce, na której radni uczestniczący w obradach otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Sesja dokonała również wyboru przewodniczącego oraz z-ców przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy została radna Urszula Brdoń a jej zastępcami zostali radni: Jacek Samiec i Henryk Zawada

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-12-03
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-12-03 08:35

I inauguracyjna sesja  nowo wybranej  Rady Gminy Brójce odbędzie się w dniu 29 listopada 2014 r. Rozpoczęcie sesji o  godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków
7 .Wybór Przewodniczącego Rady Gminy  w głosowaniu tajnym:
-  zgłaszanie kandydatów
-  wybór Komisji Skrutacyjnej
-  przyjęcie procedury głosowania
-  przeprowadzenie wyborów, ogłoszenie wyników głosowania
-  podjęcie uchwały

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-11-26
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-11-27 14:26

Zawiadamiam,że LXIV sesja Rady Gminy Brójce,odbędzie się 13 listopada  2014 r.Obrady rozpoczną się  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.

 Proponowany porządek obrad:    
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.Informacja  Wójta Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.
6.Zmiany w   Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7.Podatki i opłaty lokalne – podjęcie uchwał
8.Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Brójce na 2015 r.
9.Wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 II uroczysta część sesji poświęcona zakończeniu kadencji Rady Gminy.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-11-05
Publikujący Krzysztof Brandeburg - Krzysztof Brandeburg 2014-11-05 10:08
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-10-15
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-10-15 14:00
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-10-15 14:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 22 września 2019r. 10:51:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.