Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Wymagane dokumenty:

  • do 31 stycznia należy składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy

  • w terminie 14 dni  od zaistnienia  zdarzenia odpowiednio skorygować wg ustalonego wzoru.


 2. Miejsce złożenia dokumentów:

  Sekretariat Urzędu Gminy Brójce, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu.


 3. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1170 z póżn. zm.)

  2. Uchwała Nr XX/98/2015 Rady Gminy Brójce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości. 


 4. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji ( na podstawie uchwały Rady Gminy opublikowanej w biuletynie części dotyczącej stawek podatku).


 5. Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty - podstawa prawna: art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2019r, poz.900 z późn. zm.)

  Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 9.


 6. Podatek od nieruchomości można umorzyć - podstawa prawna: art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2019r, poz.900 z późn. zm.)

  Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po terminie płatności podatku.


 7. Termin i sposób załatwienia sprawy:

  W terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie 6 i 7 wystawiana jest decyzja.


 8. Tryb odwoławczy:

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Brójce w godzinach pracy Urzędu).

  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


 9. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art.6 ust.9 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

  Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

  Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania!

  Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brójce nr 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Brójce.


 10. W terminie 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


 11. Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do określenia wysokości podatku od nieruchomości w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej


 12. Jednostka odpowiedzialna:

  Referat Finansów - inspektor Anna Cieplucha, pok. nr 4
  tel. (0-42) 295 01 25

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJolanta Płuciennik - inspektor2009-03-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2009-03-09 12:34
Modyfikacja Marta Pytka 2019-09-13 12:33
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 22 września 2019r. 17:31:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.