Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

 Projekt "Mogę więcej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 9 marca 2012r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Mogę więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-014/11-00

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Zadania przewidziane w projekcie to:

1)     doposażenie bazy dydaktycznej szkół, 

2)  realizacja zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brójce: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Okres realizacji projektu: 13.02.2012r. - 31.08.2013r.

Kwota dofinansowania wynosi: 79 170,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-02-16
Publikujący -

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : 

"Z tradycją na TY - kultywowanie i promowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek" - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Koszt całkowity operacji: 11 732,14 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa zł czternaście groszy)

Kwota dofinansowania :  7 604,16 zł   (słownie: siedem tysięcy sześćset cztery złote szesnaście groszy) co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 czerwca 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. "VII Lato Muzyczne" we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne" -
 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Kwota dofinansowania :  12 530,61 zł   (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści zł sześćdziesiąt jeden groszy), co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 września 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -

 

Gmina Brójce w dniu 11 stycznia 2010r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu : "Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej      w Gminie Brójce".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 6 Oś Priorytetowa : Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2.: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Działania 6.2 : Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. 

Celem  projektu jest profesjonalne przygotowanie studyjno-koncepcyjne i inwentaryzacyjne terenu inwestycyjnego w Bukowcu o łącznej powierzchni 54,8400 ha ( w tym 32,6008 ha w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz pozyskanie inwestorów, którzy ulokują nowe inwestycje na przygotowanym terenie inwestycyjnym. 
 

Wartość  całkowita projektu (po przetargu): 156 210,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć zł)

Wysokość dofinansowania (85 %) : 107 950,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)

Udział własny gminy : 48 260,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł)

Więcej informacji nt. realizowanego projektu:

Urząd Gminy Brójce

Brójce 39  

95-006 Brójce


Jacek Bojanowski 

tel. 42/ 295-01-13
 jacek.bojanowski@brojce.pl

 

Informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronie:

 www.poig.gov.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-02-17
Publikujący -

W dniu 22.10.2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

 „Przedszkolak w świecie nauki”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 47.473,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2010-10-26
Publikujący -

W dniu 22.10.2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

„Książka Przyjacielem Przedszkolaka”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 46.754,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2010-10-26
Publikujący -

W dniu 16 czerwca 2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu: ul. Konwaliowa, Azaliowa, Irysowa, Krokusowa, Przylesie, Ogrodowa, Narcyzowa"  w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt całkowity operacji: 272 760,26 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt zł dwadzieścia sześć groszy)

Kwota dofinansowania: 153 230,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści zł), co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Okres realizacji projektu: 16 czerwca 2010r. - 31 maja 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2010-06-22
Publikujący -

Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

"Nowy Punkt Przedszkolny szansą dla Bukowca"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.1 PO KL - "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 1 057 936,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych zero groszy).

 

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link:

 http://www.spbukowiec.pl/Witryna%203/projekt.html

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2010-05-14
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 02 kwietnia 2020r. 19:13:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.