Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe  Stowarzyszenie  Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji  i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę”, zamieszcza się ww. ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 , w terminie do dnia 08  czerwca 2021 roku włącznie do godziny 17.00  ( decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 2.16 MB
Ogłoszenie Plik pdf 669.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-06-01
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-06-01 11:01
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-06-01 11:03

Załączniki:

Protokół Plik image 746.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-03-04
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2021-03-05 13:54
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2021-03-05 13:56
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-02-11
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-02-11 12:09
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-02-11 12:10
Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Załączniki:

Informacja o wyniku konsultacji Plik pdf 36.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-10-19
Publikujący Monika Franosz 2020-10-19 08:13
Modyfikacja Monika Franosz 2020-10-19 08:19
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 02.10.2020r. do dnia 09.10.2020r. przeprowadza się
 
konsultacje
 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 09.10.2020r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2021”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-10-01
Publikujący Monika Franosz 2020-10-01 09:27
Modyfikacja Monika Franosz 2020-10-01 09:30
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę” , zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 30 września 2020 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

oferta Plik pdf 203.86 KB
ogłoszenie Plik pdf 45.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-09-23
Publikujący Monika Franosz 2020-09-23 10:46
Modyfikacja Monika Franosz 2020-09-23 11:10

Załączniki:

Sprawozdanie 2019 rok Plik pdf 92.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-05-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-28 20:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-28 20:52

Załączniki:

Treść zarządzenia Plik pdf 72.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-04-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-01 23:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-04-01 23:39
Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Załączniki:

treść protokołu Plik pdf 40.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-03-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-17 14:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-03-17 14:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-02-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-27 00:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-27 00:09
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-02-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-11 15:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-11 15:43
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-02-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-11 15:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-11 15:45
Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Załączniki:

treść oferty Plik pdf 343.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-23 12:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-23 12:55
Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Załączniki:

informacja o wyniku konsultacji Plik pdf 36.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-10-25
Publikujący Iwona Neroj 2018-10-25 11:30
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-10-25 11:33
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. przeprowadza się
 
konsultacje
 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2019”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

projekt - program współpracy Plik pdf 253.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-10-09
Publikujący Iwona Neroj 2018-10-09 16:17
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-10-09 16:20
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka edukacyjna do Tomaszowa Mazowieckiego i okolic oraz zajęcia tematyczne w zakresie zdrowego żywienia” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

oferta Plik pdf 182.44 KB
ogłoszenie Plik pdf 47.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-04-23
Publikujący Iwona Neroj 2018-04-23 11:40
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-04-23 11:41
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-03-08
Publikujący Iwona Neroj 2018-03-08 13:04
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-03-08 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-02-16
Publikujący Iwona Neroj 2018-02-16 12:57
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-02-16 12:58

Załączniki:

protokół z naboru kandydatów Plik pdf 45.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-02-16
Publikujący Iwona Neroj 2018-02-16 08:22
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-02-16 08:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-01-22
Publikujący Iwona Neroj 2018-01-22 14:53
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-01-22 14:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-01-22
Publikujący Iwona Neroj 2018-01-22 14:56
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-01-22 14:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-10-30
Publikujący Iwona Neroj 2017-10-30 08:46
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-10-30 08:47
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 20.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 27.10.2017 r. do godziny 14.00 (włącznie) na adres: Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2018”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-10-20
Publikujący Iwona Neroj 2017-10-20 13:56
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-10-20 13:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-03-10
Publikujący Iwona Neroj 2017-03-10 10:24
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-03-10 10:25
Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-02-01
Publikujący Iwona Neroj 2017-02-01 13:03
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-02-01 13:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-01-19
Publikujący Iwona Neroj 2017-01-19 10:25
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-01-19 10:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-01-19
Publikujący Iwona Neroj 2017-01-19 10:17
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-01-19 10:21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 19 września 2021r. 00:25:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.