Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 1,022.29 KB
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 66.70 KB
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie planu kont dla realizacji projektu objetego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt pn. ''Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu" Plik pdf 177.75 KB
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. ,,Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup przyczepy niskopodwoziowej'' w 2017 r. Plik pdf 120.10 KB
Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Brójce w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. Plik pdf 152.55 KB
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia systemu segregacji odpadów w Urzędzie Gminy Brójce oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Plik pdf 741.19 KB
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 4.50 MB
Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 tys. euro oraz wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce , których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 tys. euro zmienionego Zarządzeniem nr 32/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Plik pdf 256.35 KB
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.77 MB
Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 2.11 MB
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brójce na lata 2018-2026 Plik pdf 6.42 MB
Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Brójce na 2018 r. Plik pdf 27.34 MB
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 17.35 MB
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.87 MB
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach Plik pdf 260.55 KB
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 1.82 MB
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.79 MB
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.28 MB
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 3.66 MB
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 54/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 183.40 KB
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 3.52 MB
Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 3.71 MB
Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rozporządzanie zasobem nieruchomości Gminy Brójce Plik pdf 265.66 KB
Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brójce Plik pdf 1.32 MB
Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad organizowania bezpłatnego transportu oraz opieki w trakcie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkół, ośrodków i placówek wychowania przedszkolnego, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice Plik pdf 1.13 MB
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia wytycznych, terminówi wzorów do opracowania materiałów planistycznych do projketu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy dla jednostek organizacyjnych podległych Gminie oraz komórek Urzędu Gminy Plik pdf 1.54 MB
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.24 MB
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 422.40 KB
Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.21 MB
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 1.50 MB
Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji gminnego konkursu plastycznego pt. "Krzyczymy z całej mocy-STOP PRZEMOCY" dla uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Brójce oraz powołania komisji do oceny prac Plik pdf 1.15 MB
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 150.67 KB
Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 253.19 KB
Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 r. Plik pdf 1.10 MB
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. organizacyjnych i gospodarki odpadami komunalnymi Plik pdf 157.39 KB
Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania i ich wyceny Plik pdf 145.52 KB
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach Plik pdf 157.49 KB
Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania członka do Zespołu Interdyscyplinarnego w Brójcach Plik pdf 209.35 KB
Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Brójcach Plik pdf 213.70 KB
Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 3.01 MB
Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 981.03 KB
Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko uzrędnicze podinspektor/inspektor ds. ochrony środowiska Plik pdf 208.39 KB
Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Plik pdf 434.07 KB
Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 r. Plik pdf 1.84 MB
Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 2.21 MB
Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. inwestycji Plik pdf 203.98 KB
Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych huraganem i gradem na terenie gminy Brójce Plik pdf 265.84 KB
Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem Plik pdf 267.36 KB
Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach Plik pdf 266.46 KB
Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rozporządzanie zasobem nieruchomości Gminy Brójce Plik pdf 369.46 KB
Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 3.09 MB
Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania i ich wyceny Plik pdf 265.16 KB
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 409.18 KB
Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 558.16 KB
Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 408.59 KB
Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentacją z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Wójta Gminy Brójce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Plik pdf 180.77 KB
Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 544.84 KB
Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 1.57 MB
Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce Plik pdf 836.15 KB
Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 1.07 MB
Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Finansowego Plik pdf 152.81 KB
Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Brójce Plik pdf 786.09 KB
Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Plik pdf 226.30 KB
Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 1.72 MB
Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 9 marca 2017 r, w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce Plik pdf 424.56 KB
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych punktów i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brójce Plik pdf 424.12 KB
Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Brójce w 2017 roku Plik pdf 356.67 KB
Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 1.81 MB
Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2017 rok Plik pdf 3.10 MB
Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 69/2016 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 września 2016 roku Plik pdf 117.47 KB
Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2017 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 tys. euro oraz wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 tys. euro Plik pdf 3.63 MB
Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 791.73 KB
Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku Plik pdf 124.46 KB
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2021r. 02:09:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.