Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 103/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Plik pdf 180.26 KB
Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Usług Komunlanych w Brójcach Plik pdf 213.59 KB
Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie i wydawania w tych sprawach decyzji Plik pdf 274.69 KB
Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie i wydawania w tych sprawach decyzji Plik pdf 220.50 KB
Zarządzenie Nr 99/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 6.11 MB
Zarządzenie Nr 98/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce Plik pdf 1.18 MB
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 3.52 MB
Zarządzenie Nr 96/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach Plik pdf 393.73 KB
Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 5.97 MB
Zarządzenie Nr 94/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brójcach Plik pdf 212.35 KB
Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa dla pana Radosława Łoniewskiego Plik pdf 454.71 KB
Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Radosława Łoniewskiego Plik pdf 461.96 KB
Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 5.25 MB
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy Urzędu Gminy Brójce, na których są wykonywana prace w szcególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Plik pdf 505.45 KB
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdysyplinarnego w Brójcach Plik pdf 211.78 KB
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Brójcach Plik pdf 195.54 KB
Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych, dzierżawę gruntów i budynków stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 934.12 KB
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego Plik pdf 198.91 KB
Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wycofania z użytkowania samochodów pożarniczych stanowiących własność gminy w celu ich złomowania Plik pdf 253.54 KB
Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Brójce na 2017 r. Plik pdf 381.17 KB
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Radosława Łoniewskiego Plik pdf 432.02 KB
Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 276.18 KB
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Brójce Plik pdf 2.37 MB
Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 4.34 MB
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 tys. euro oraz wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 tys. euro Plik pdf 3.83 MB
Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rozporządzanie zasobem nieruchomości Gminy Brójce Plik pdf 354.96 KB
Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 6.41 MB
Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Kurowicach w formie elektronicznej Plik pdf 563.89 KB
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 3 października 2016 r. s prawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 254.38 KB
Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 3.21 MB
Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach Plik pdf 305.34 KB
Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Aliny Kmiecik Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 427.33 KB
Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowąń oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych Plik pdf 285.88 KB
Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Plik pdf 240.31 KB
Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego Plik pdf 235.40 KB
Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 2.02 MB
Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Plik pdf 3.82 MB
Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 570.30 KB
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej na rozporządzanie zasobem nieruchomości Gminy Brójce Plik pdf 285.76 KB
Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Brójce Plik pdf 492.21 KB
Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 570.46 KB
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odpłatności za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w placówkach oświatowych Gminy Brójce Plik pdf 768.44 KB
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 2.63 MB
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce Plik pdf 1.56 MB
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopeiń nauczyciela mianowanego, w związku z wnioskiem złożonym przez p. Monikę Fryze - nauczycielkę Zespołu Szkół w Kurowicach Plik pdf 260.74 KB
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 1.53 MB
Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadnia publicznego w Gminie Brójce w 2016 roku Plik pdf 565.20 KB
Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 698.53 KB
Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Brójce Plik pdf 1.28 MB
Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 898.48 KB
Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Aliny Kmiecik Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 192.76 KB
Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach Plik pdf 196.12 KB
Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brójce na 2016-2026 Plik pdf 4.61 MB
Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 2.82 MB
Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Brójce Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro Plik pdf 2.93 MB
Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, prowadzenia ich wykazu i przekazywania informacji prezesom sądów rejonowych oraz zespołom kuratorskiej służby sądowej Plik pdf 358.29 KB
Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 2.58 MB
Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 33/2016 Wójta Gminy Brójce z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 233.00 KB
Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 2.76 MB
Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brójce Plik pdf 732.30 KB
Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Finansowego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 207.52 KB
Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 1.15 MB
Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 92/2014 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania,obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 228.33 KB
Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 90/2014 z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulującej zasady gospodarki kasowej w urzędzie gminy Plik pdf 215.30 KB
Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 18/2016 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 370.21 KB
Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 1.94 MB
Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 2.91 MB
Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i obsługi inwestora w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 220.05 KB
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gruntów stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Plik pdf 2.06 MB
Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania członka do Zespołu Interdyscyplinarnego w Brójcach Plik pdf 159.39 KB
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 236.89 KB
Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 400.71 KB
Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentacja z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. Plik pdf 247.04 KB
Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 537.64 KB
Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Brójce na rok 2016 i regulaminu jej pracy Plik pdf 1.30 MB
Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w zarządzeniu nR 55/2014 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2014 r. Plik pdf 3.52 MB
Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia-treningu w zakresie alarmowego uzupełnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Brójce Plik pdf 690.91 KB
Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. s prawie nadania Regulaminu organizayjnego Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 196.35 KB
Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 333.63 KB
Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 1.62 MB
Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej powołanej do sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Brójce Plik pdf 223.19 KB
Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Brójce Plik pdf 2.44 MB
Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji Plik pdf 258.34 KB
Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia realizatora zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychwawczego i wydawania w tych sprawach decyzji Plik pdf 245.24 KB
Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Plik pdf 954.13 KB
Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Brójce oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka Plik pdf 327.29 KB
Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2016 r. Plik pdf 378.63 KB
Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji Plik pdf 200.12 KB
Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 89/2011 Wójta Gminy Brójce Plik pdf 334.77 KB
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentacją z referendum Plik pdf 211.77 KB
Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych na 2016 r. Plik pdf 344.00 KB
Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka do Zespołu Interdyscyplinarnego w Brójcach Plik pdf 158.02 KB
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce Plik pdf 2.52 MB
Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach Plik pdf 347.64 KB
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 23:04:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.