Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 285.38 KB
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 wrzesnia 2018 r. w sprawie odwołania członka i powołania do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brójce Plik pdf 41.97 KB
Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 668.13 KB
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Pałczew Plik pdf 111.66 KB
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce Plik pdf 33.10 KB
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kurowicach Plik pdf 71.28 KB
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 3 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełbnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 73.46 KB
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 390.28 KB
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu sprzedaży drewna stanowiącego własność Gminy Brójce Plik pdf 156.56 KB
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie planu kont dla realizacji projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach " Plik pdf 209.73 KB
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 546.10 KB
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 99/2010 WÓjta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 83.09 KB
Zarządzenie Nr 156/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Kurowicach". Plik pdf 72.40 KB
Zarządzenie Nr 155/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bukowiec Plik pdf 80.97 KB
Zarządzenie Nr 154/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kotliny Plik pdf 90.59 KB
Zarządzenie Nr 153/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Karpin Plik pdf 90.43 KB
Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kurowice Kościelne Plik pdf 93.17 KB
Zarządzenie Nr 151/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kurowice Plik pdf 90.54 KB
Zarządzenie Nr 150/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wygoda Plik pdf 93.55 KB
Zarządzenie Nr 149/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brójce Plik pdf 92.51 KB
Zarządzenie Nr 148/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wardzyn Plik pdf 93.35 KB
Zarządzenie Nr 147/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Pałczew Plik pdf 96.60 KB
Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Leśne Odpadki Plik pdf 99.00 KB
Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wola Rakowa Plik pdf 90.27 KB
Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Przypusta Plik pdf 93.94 KB
Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Giemzów Plik pdf 95.38 KB
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stefanów Plik pdf 94.91 KB
Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wycofania z użytkowania samochodu pożarniczego stanowiącego własność gminy w celu złomowania Plik pdf 37.84 KB
Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Brójce w dniu 24 grudnia 2018 roku Plik pdf 43.80 KB
Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plik pdf 102.44 KB
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 1.99 MB
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 61.62 KB
Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 Listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 126/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Brójce na rok 2019 Plik pdf 91.37 KB
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 Listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 1.16 MB
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Przypusta w miejscowości Giemzówek, w gminie Brójce" wyłożonego do publicznego wglądu Plik pdf 568.33 KB
Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Brójce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 Listopada 2018 r. w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brójce Plik pdf 241.67 KB
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 21 Listopada 2018 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 55/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Brójce. Plik pdf 94.58 KB
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 Listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce przeznaczonych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 132.93 KB
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 19 Listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych Plik pdf 172.14 KB
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 16 Listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Brójce. Plik pdf 39.22 KB
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 Listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brójce na lata 2019-2030 Plik pdf 49.25 KB
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 Listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Brójce na rok 2019 Plik pdf 51.17 KB
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 14 Listopada 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brójce na lata 2018 - 2026 Plik pdf 878.37 KB
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 13 Listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Plik pdf 65.03 KB
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 13 Listopada 2018 r. w sprawie powołania komsji przetargowej na rozporządzanie zasobem nieruchomości Gminy Brójce Plik pdf 57.24 KB
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 1.04 MB
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 346.42 KB
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 532.88 KB
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 834.63 KB
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 556.13 KB
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plik pdf 87.42 KB
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 1.58 MB
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor/inspektor d/s pozyskiwania funduszy i obsługi inwestora w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 34.57 KB
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin (miast), rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Plik pdf 65.51 KB
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 października 2018 r. w sprawie obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczych w Gminie Brójce w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Plik pdf 41.70 KB
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plik pdf 434.14 KB
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 46.35 KB
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 9 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 62.85 KB
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 8 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 57.71 KB
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 7 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 145.53 KB
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 6 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 59.47 KB
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 5 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 56.78 KB
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 4 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 59.69 KB
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 3 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 78.96 KB
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 2 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 56.51 KB
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi nr 1 złożonej po II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 88.49 KB
Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 184.79 KB
Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na rozporządzanie zasobem nieruchomości Gminy Brójce Plik pdf 53.90 KB
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej Plik pdf 127.31 KB
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Plik pdf 52.80 KB
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce. Plik pdf 230.16 KB
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 80/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku. Plik pdf 79.78 KB
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie ogłoszenia kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Brojce. Plik pdf 382.69 KB
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 534.43 KB
Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 317.50 KB
Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych Plik pdf 2.05 MB
Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plik pdf 717.92 KB
Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. zamówień publicznychw Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 300.63 KB
Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania członka do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brójce Plik pdf 337.32 KB
Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 16 llipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brrójce na rok 2018 Plik pdf 2.03 MB
Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 420.16 KB
Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 500.46 KB
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 327.45 KB
Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zaodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 1.39 MB
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds szkód w gospodarstwach rolnych Plik pdf 393.78 KB
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brrójce na rok 2018 Plik pdf 2.47 MB
Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzewdaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce na rzecz użytkownika wieczystego i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 849.78 KB
Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzewdaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 1.99 MB
Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzewdaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 829.59 KB
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 27/2017 Plik pdf 408.14 KB
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2017 Wójta Gminy Brójc z dnia 11 Października 2017 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 445.64 KB
Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach na rok 2017 Plik pdf 1.28 MB
Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Brójce do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy Brójce Plik pdf 1.09 MB
Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Plik pdf 303.34 KB
Zarządzenie 57/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 06.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 320.31 KB
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 782.97 KB
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 01.01.2018 w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 7.45 MB
Zarządzenie nr 54 /2018 z dnia 30 maja 2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 402.96 KB
Zarządzenia Nr 42-53 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce Plik pdf 716.77 KB
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 23 maja 2018 w sprawie wyznaczenia inspektora danych osobowych Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Bróje z dnia 22 maja 2018 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w zarządzeniu 32/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Plik pdf 337.47 KB
Zarządzenie nr 39/2018 zmieniająe zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce o watrości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych Plik pdf 845.27 KB
Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata ba stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 61.92 KB
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze - podinspektor d/s ochrony środowiska oraz podinspektor d/s gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 36.06 KB
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sparwie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 33.65 KB
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s inwestycji w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 33.13 KB
Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej powołanej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 37.72 KB
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 97.95 KB
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 110.27 KB
Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 673.81 KB
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu Plik pdf 287.34 KB
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych" Plik pdf 458.23 KB
Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu administrowania i użytkowania samochodu służbowego Plik pdf 133.84 KB
Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 378.77 KB
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 356.32 KB
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania i ich wyceny Plik pdf 49.49 KB
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisiji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 35.50 KB
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 653.54 KB
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 912.76 KB
Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 330.26 KB
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentacją z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r. Plik pdf 35.79 KB
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Brójce w 2018 roku Plik pdf 72.01 KB
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 37.20 KB
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz określenia zasad i trybu jej działania. Plik pdf 65.33 KB
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 376.82 KB
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. informacji i promocji gminy w Urzędzie Gminy Brójce. Plik pdf 34.57 KB
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2018 rok Plik pdf 881.50 KB
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 78.71 KB
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 1.34 MB
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce na rok szkolny 2018/2019. Plik pdf 176.48 KB
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Plik pdf 49.60 KB
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Brójce Plik pdf 364.24 KB
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 maja w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brójce Plik pdf 68.58 KB
Zarządzenie Nr 7/2018 r. z dnia 23 stycznia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 46.29 KB
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Plik pdf 160.63 KB
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoeszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 157.94 KB
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 38.01 KB
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 127.29 KB
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Plik pdf 46.39 KB
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 82.44 KB
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2021r. 02:00:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.