Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania Plik pdf 398.17 KB
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce na rok szkolny 2019/2020. Plik pdf 175.76 KB
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce. Plik pdf 352.54 KB
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stypendialnej. Plik pdf 39.24 KB
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brójce na lata 2019-2030. Plik pdf 872.34 KB
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok. Plik pdf 1.21 MB
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Brójce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymoaniem i ochroną dróg. Plik pdf 556.05 KB
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie odwołania członka i powołania członka do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brójce. Plik pdf 47.70 KB
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Plik pdf 53.59 KB
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 181.86 KB
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds.oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Plik pdf 235.69 KB
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce. Plik pdf 38.58 KB
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok. Plik pdf 270.40 KB
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Brójce poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła” – edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Plik pdf 467.58 KB
Zarządzenie NR 16/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 420.59 KB
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Plik pdf 32.90 KB
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.płac i rozliczeń podatku VAT w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Brójce. Plik pdf 36.42 KB
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 74.29 KB
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zmiany terminu wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Brójce poprzez wymianę indywidualnych źeódeł ciepła" - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Plik pdf 45.86 KB
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok. Plik pdf 816.12 KB
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości. Plik pdf 84.06 KB
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brójce Plik pdf 69.14 KB
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania z budżetu Gminy Brójce do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy Brójce. Plik pdf 320.55 KB
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok. Plik pdf 484.63 KB
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości. Plik pdf 144.47 KB
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do wsparcia obsługi informatycznej w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Brójce w wyborach posłów do Parlamentu Eropejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Plik pdf 51.28 KB
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania opertorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Plik pdf 48.38 KB
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochorny lokali obowodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Plik pdf 63.95 KB
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Usług Komnunalnych w Brójcach Plik pdf 49.59 KB
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Usług Komnunalnych w Brójcach Plik pdf 44.22 KB
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego do dokonywania czynności prawnych przez Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach Plik pdf 34.98 KB
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach Plik pdf 42.93 KB
Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 681.92 KB
Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 134.66 KB
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie raportu o stanie Gminy Brójce za 2018 rok Plik pdf 2.18 MB
Zarządzenie nr 37/2019 Wójat Gminy Brójce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania ''Zmniejszeni emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Brójce poprzez wymiane indywidualnych źródeł ciepła"- edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Plik pdf 73.24 KB
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 808.21 KB
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce Plik pdf 200.93 KB
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 7 czewrca 2019 r. w sprawie ogłoszenia kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 303.43 KB
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach za rok 2018 Plik pdf 999.52 KB
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 533.73 KB
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na sfiannasowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup kosiarki" w 2019 r. Plik pdf 122.16 KB
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowdowanych suszą na terenie Gminy Brójce Plik pdf 49.35 KB
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plik pdf 499.70 KB
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarowania odapdami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 36.34 KB
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gmoiny Brójce z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 464.36 KB
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Brójce z 12 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 72.90 KB
Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 196.89 KB
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Plik pdf 52.64 KB
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Brójce Plik pdf 29.41 KB
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 787.03 KB
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzmainacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 186.17 KB
Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych Plik pdf 232.66 KB
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 2.07 MB
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do wsparcia obśługi informatycznej w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Bróijce w wyborach do Sejmu RP i Senatu Rp zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Plik pdf 52.13 KB
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 125.82 KB
Zarządzenie Nr 60/2019 Wója Gminy Brójce z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rp i do Senatu Rp zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na terenie Gminy Brójce Plik pdf 42.93 KB
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 23 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plik pdf 39.87 KB
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 23 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 28.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Brójce poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła" - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz powołania komisji kwalifikacyjnej do weryfikacji i oceny wniosków Plik pdf 56.12 KB
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 1.04 MB
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 wrzesnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rp i Senatu Rp zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Plik pdf 65.70 KB
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 4 października 2019 r. w psrawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 615.59 KB
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 790.04 KB
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 1.03 MB
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieopgraniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 306.77 KB
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 341.07 KB
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 636.70 KB
Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 7 listopada 2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiącycj własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 142.01 KB
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Brójce na rok 2020 Plik pdf 5.01 MB
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brójce na lata 2020-2030 Plik pdf 1.07 MB
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach Plik pdf 33.97 KB
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty oraz skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. Plik pdf 33.50 KB
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. dróg w R4eferacie Gospodarki Przestrznnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 34.58 KB
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 55/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 45.30 KB
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 1.02 MB
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 161.92 KB
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 1.11 MB
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 83.36 KB
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok Plik pdf 903.00 KB
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian czasu pracy w dniu 31 grudnia 2019 r. Plik pdf 26.48 KB
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2021r. 02:30:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.