Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 1.48 MB
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania Plik pdf 49.66 KB
Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Brójcach Plik pdf 37.67 KB
Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 września 2021 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brójce objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów Plik pdf 458.57 KB
Zarządzenie 63/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Plik pdf 89.26 KB
Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu Plik pdf 90.42 KB
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Brójcach Plik pdf 40.73 KB
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 541.26 KB
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania Plik pdf 48.42 KB
Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 42.85 KB
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 121.43 KB
Zarządzenie NR 55/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 489.50 KB
Zarządzenie NR 54/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plik pdf 38.19 KB
Zarządzenie NR 53/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Brójce Plik pdf 29.02 KB
Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Brójce z powodu upałów Plik pdf 326.96 KB
Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Brójce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Plik pdf 1.20 MB
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 czerwca 20201 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 610.77 KB
Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach za rak 2020 Plik pdf 5.55 MB
Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Brójce z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 2.17 MB
Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brójce Plik pdf 3.84 MB
Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 r. Plik pdf 3.84 MB
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Brójce w sprawie Raportu o stanie Gminy Brójce za 2020 rok Plik pdf 2.72 MB
Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy Brójce do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz wykonania usługi, polegającej na na trwałym oznakowaniu i rejestracji psów poprzez wszczepienie zwierzęciu pod skórę elektronicznego mikroprocesora z terenu gminy Brójce w 2021 r. Plik pdf 346.16 KB
Zarządzenie NR 41/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Brójcach Plik pdf 1.19 MB
Zarządzenie NR 40/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utrzymania prewencyjnych zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Brójce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związanych z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Plik pdf 780.95 KB
Zarządzenie NR 39/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie odwolania Zarządzenia nr 28/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 marca 2021 r. zmienionego Zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 kwietnia 2021 r. Plik pdf 392.18 KB
Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach Plik pdf 294.40 KB
Zarzadzenie NR 37/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 447.93 KB
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 265.08 KB
Zarządzenie NR 35/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach Plik pdf 396.41 KB
Zarządzenie NR 34/2021 Wójta Gminy Brójce z 19 kwiernia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zwolnienie oraz zwrot części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Brójce Plik pdf 776.21 KB
Zarządzenie NR 33/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Brójce w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Plik pdf 410.77 KB
Zarządzenie NR 32/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie 27/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 24.03.2021 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Brójce oraz GOPS, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Plik pdf 363.19 KB
Zarzadzenie NR 31/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach Plik pdf 480.96 KB
Zarzadzenie NR 30/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach Plik pdf 327.89 KB
Zarządzenie NR 29/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 255.44 KB
Zarządzenie NR 28/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Brójce w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Plik pdf 438.39 KB
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Brójce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plik pdf 61.45 KB
Zarządzenie NR 26/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 r. Plik pdf 348.66 KB
Zarządzenie NR 25/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania. Plik pdf 46.98 KB
Zarządzenie NR 24/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Brójce w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 76.00 KB
Zarządzenie NR 23/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Brójce. Plik pdf 30.69 KB
Zarządzenie NR 22/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem stanowiącym własność Gminy Brójce Plik pdf 42.66 KB
Zarządzenie NR 21/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 408.10 KB
Zarządzenie NR 20/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej powołanej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach Plik pdf 39.57 KB
Zarządzenie NR 19/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach Plik pdf 398.98 KB
Zarządzenie NR 18/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 246.92 KB
Zarządzenie NR 17/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dla Mieszkańców Gminy Brójce dotyczącego naboru deklaracji uczestnictwa w ramach Projektu pn. " Budowa mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce" Plik pdf 357.54 KB
Zarządzenie NR 15/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 rok Plik pdf 418.82 KB
Zarządzenie NR 14/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plik pdf 398.92 KB
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Brójce z 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Plik pdf 248.75 KB
Zarządzenie NR 12/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Plik pdf 205.50 KB
Zarządzenie NR 11/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Brójce i powołania komisji przetargowej Plik pdf 135.60 KB
Zarządzenie NR 10/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce Plik pdf 216.93 KB
Zarządzenie NR 9/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Brójcach Plik pdf 51.25 KB
Zarządzenie NR 8/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 62.58 KB
Zarządzenie NR 7/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 20.01.2021 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 63.38 KB
Zarządzenie NR 6/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia systemu telefonicznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 45.06 KB
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 Wójta Gminy Brójce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania drewnem stanowiącym własność Gminy Brójce Plik pdf 49.59 KB
Zarządzenie NR 4/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce na rok szkolny 2020/2021 Plik pdf 163.64 KB
Zarządzenie NR 3/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 29.36 KB
Zarządzenie NR 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brójce Plik pdf 755.36 KB
Zarządzenie NR 1/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brójce Plik pdf 1.36 MB
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2021r. 02:35:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.