Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz dostaw (WORD). Plik doc 476.10 KB
14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy (PDF). Plik pdf 374.74 KB
13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej (WORD). Plik doc 479.29 KB
12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (WORD). Plik doc 513.50 KB
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (WORD). Plik doc 513.50 KB
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (WORD). Plik doc 514.00 KB
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (WORD). Plik doc 479.00 KB
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (WORD). Plik doc 478.83 KB
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (WORD). Plik doc 479.27 KB
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (WORD). Plik doc 478.43 KB
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis techniczny (WORD). Plik doc 486.91 KB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (WORD). Plik doc 488.48 KB
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF). Plik pdf 562.50 KB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 1.91 MB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 271.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-11-24
Publikujący Piotr Staszek 2020-11-24 15:47
Modyfikacja Piotr Staszek 2020-11-24 15:59
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-09-28
Publikujący Piotr Staszek 2020-09-29 10:05
Modyfikacja Piotr Staszek 2020-09-29 10:06

Załączniki:

20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF). Plik pdf 109.24 KB
19. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 113.57 KB
18. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.10.2020 r. (PDF). Plik pdf 286.45 KB
17. Sprostowanie: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 197-477564 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (PDF). Plik pdf 74.78 KB
16. Załącznik nr 13 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia. Plik txt 0.68 KB
15. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy (PDF). Plik pdf 1,015.47 KB
14. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór oświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (WORD). Plik doc 27.50 KB
13. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (WORD). Plik doc 40.00 KB
12. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (WORD). Plik doc 39.00 KB
11. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (WORD). Plik doc 26.50 KB
10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (WORD). Plik doc 26.00 KB
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (WORD). Plik doc 26.00 KB
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (WORD). Plik doc 36.50 KB
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (WORD). Plik doc 37.00 KB
6. Załącznik nr 3a do SIWZ - Instrukcją wypełnienia JEDZ (PDF). Plik pdf 1.13 MB
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wzór (WORD). Plik doc 187.50 KB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego (WORD). Plik doc 242.00 KB
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF). Plik pdf 567.08 KB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 4.58 MB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 139.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-09-15
Publikujący Piotr Staszek 2020-09-18 09:40
Modyfikacja Piotr Staszek 2020-11-26 14:32
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-01-09
Publikujący Piotr Staszek 2020-01-10 08:17
Modyfikacja Piotr Staszek 2020-01-10 08:18
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 26 listopada 2020r. 21:52:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.