Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego dwukrotnie w ciągu roku:
a) w ciągu miesiąca od zakończenia I semestru,
b) w terminie do 15 sierpnia – po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym.

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych - klas IV – VIII oraz uczniom klas gimnazjalnych, którzy osiągnęli w ostatnim semestrze /roku nauki/ poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 5,5 - klasy IV – VI i 5,2 - klasy VII-VIII i klasy gimnazjalne oraz zachowanie wzorowe.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej:
1) przyznawane jest uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w terminie do 15 sierpnia – po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

2) przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia lub nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę w ostatnim roku nauki oraz mają minimum zachowanie: bardzo dobre oraz dobre /powyżej 4,0/wyniki w nauce.

Stypendium „olimpijczyka”:
1) przyznawane jest uczniom, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali, co najmniej średnią ocen w wysokości
5,0 i doszli do ostatniego, decydującego etapu olimpiady lub konkursu przedmiotowego oraz mają co najmniej bardzo dobre zachowanie.

2) przyznawane jest uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w terminie do 15 sierpnia – po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym.

 

 

Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce – 95 006 Brójce, Brójce 39

Wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu składa się:

1) o stypendium za wyniki w nauce - w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia I semestru oraz do końca czerwca danego roku szkolnego,

2) o stypendium za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej – w terminie do końca czerwca danego roku szkolnego,

3) o stypendium „olimpijczyka” – w terminie do końca czerwca danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kopie świadectwa szkolnego z roku nauki, którego wniosek dotyczy lub zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanej średniej ocen, w przypadku ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce,

2) opinię dyrektora szkoły,

3) opis osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (np.: laureat olimpiad i konkursów, uzyskane nagrody, opis działalności artystycznej lub społecznej, osiągnięcia w zawodach sportowych itp.). Osiągnięcia powinny dotyczyć ostatniego /semestru/ roku nauki, a opis powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły lub opiekuna naukowego, artystycznego, wychowawcę, trenera sportowego,

4) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do stypendium w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania o przyznanie stypendium.

W razie złożenia niekompletnego wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

Wnioski o stypendium i nagrody rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy, w której skład wchodzą:

1) przedstawiciel Wójta Gminy,

2) dwóch przedstawicieli Komisji stałych Rady Gminy wskazanych przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2009-03-09
Publikujący Marta Pytka 2019-09-16 13:37
Modyfikacja Marta Pytka 2019-09-16 13:48
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2021r. 09:05:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.