XML
Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brójce
INWENTARYZACJA AZBESTU
 
Wójt Gminy Brójce
informuje, że w dniach
1 luty 2018 r. – 31 maja 2018 r.
na terenie Gminy Brójce przeprowadzona będzie
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
 
Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy
MERITUM COMPETENCE Sp. z o.o., ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
Zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawicielom firmy, którzy będą ankietować teren całej gminy.
 
W przypadku, gdy na terenie Państwa nieruchomości znajdują się wyroby azbestowe (wcześniej zdemontowane, albo nigdy nie zamontowane), prosimy o poinformowanie o tym pracowników, którzy będą przeprowadzać inwentaryzację.
 
W razie nieobecności mieszkańców podczas spisu z natury, proszę o przekazanie informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest na posesjach pod numer telefonu 696902836 lub e-mail: adam.bronisz@meritumnet.pl
 
Gmina ma obowiązek prowadzić tzw. Bazę Azbestową, do czego niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U. z 2015 r., poz. 1450). 
 
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji gmina będzie mogła  ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu.
 
Pracownicy firmy Meritum Competence będą wyposażeni w identyfikatory oraz upoważnienia wystawione przez Wójta Gminy Brójce.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-01-22
Publikujący Katarzyna Maciak 2018-01-22 08:08
Modyfikacja Katarzyna Maciak 2018-01-22 08:22