XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację turystyki i zajęć sportowych - oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
Uznając za celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja intelektualna i ruchowa seniorów poprzez turystykę i sport”, zamieszcza się wskazaną wyżej ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce. 

Uwagi dotyczące oferty można składać w formie pisemnej - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku włącznie, do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
uproszcczona oferta Plik pdf 243.34 KB
treść ogłoszenia Plik pdf 43.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-06-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-10 21:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-10 21:40