XML
Budowa oświetlenia uliczengo w Bukowcu w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

W dniu 16 czerwca 2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu: ul. Konwaliowa, Azaliowa, Irysowa, Krokusowa, Przylesie, Ogrodowa, Narcyzowa"  w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt całkowity operacji: 272 760,26 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt zł dwadzieścia sześć groszy)

Kwota dofinansowania: 153 230,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści zł), co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Okres realizacji projektu: 16 czerwca 2010r. - 31 maja 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2010-06-22
Publikujący -
Dodano do archiwum