XML
Dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. "VII Lato Muzyczne" we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne" -
 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Kwota dofinansowania :  12 530,61 zł   (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści zł sześćdziesiąt jeden groszy), co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 września 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -
Dodano do archiwum