XML
Dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : 

"Z tradycją na TY - kultywowanie i promowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek" - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Koszt całkowity operacji: 11 732,14 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa zł czternaście groszy)

Kwota dofinansowania :  7 604,16 zł   (słownie: siedem tysięcy sześćset cztery złote szesnaście groszy) co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 czerwca 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -
Dodano do archiwum