XML
Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 22.10.2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

 „Przedszkolak w świecie nauki”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 47.473,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2010-10-26
Publikujący -
Dodano do archiwum