XML
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Gmina Brójce w dniu 11 stycznia 2010r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu : "Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej      w Gminie Brójce".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 6 Oś Priorytetowa : Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2.: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Działania 6.2 : Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. 

Celem  projektu jest profesjonalne przygotowanie studyjno-koncepcyjne i inwentaryzacyjne terenu inwestycyjnego w Bukowcu o łącznej powierzchni 54,8400 ha ( w tym 32,6008 ha w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz pozyskanie inwestorów, którzy ulokują nowe inwestycje na przygotowanym terenie inwestycyjnym. 
 

Wartość  całkowita projektu (po przetargu): 156 210,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć zł)

Wysokość dofinansowania (85 %) : 107 950,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)

Udział własny gminy : 48 260,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł)

Więcej informacji nt. realizowanego projektu:

Urząd Gminy Brójce

Brójce 39  

95-006 Brójce


Jacek Bojanowski 

tel. 42/ 295-01-13
 jacek.bojanowski@brojce.pl

 

Informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronie:

 www.poig.gov.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-02-17
Publikujący -
Dodano do archiwum