XML
Dofinansowanie projektu pn."Organizacja i przeprowadzenia festynu pn. X Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce na potrzeby kulturalno-społeczne".


Wójt Gminy Brójce w dniu 29 września 2014r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę  o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. X Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"  -                  z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 35.046,33 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 października 2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-09-30
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-09-30 07:53
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-09-30 08:09