XML
Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 12.10.2016 r. do dnia 18.10.2016 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 18.10.2016 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Brójce 39, 95-006 Brójce
z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2017”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu
do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Projekt uchwały i program do konsultacji Plik doc 20.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2016-10-10
Publikujący Iwona Neroj 2016-10-10 14:35
Modyfikacja Iwona Neroj 2016-10-10 14:35