XML
Wynik przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok:
1. Termin konsultacji: 12.10.2016 - 18.10.2016 (7 dni).
2. Forma ogłoszenia: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3. Forma konsultacji: pisemna.
4. Liczba zgłoszonych uwag: 0 (zero).
5. Wynik konsultacji: w związku z brakiem uwag podmiotów, do których były adresowane, nie wnosi się zmian merytorycznych do projektu Programu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2016-12-05
Publikujący Iwona Neroj 2016-12-05 08:50
Modyfikacja Iwona Neroj 2016-12-05 08:53