XML
Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pazarządowymi
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 20.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 27.10.2017 r. do godziny 14.00 (włącznie) na adres: Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2018”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
projekt uchwały i program do konsultacji Plik pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-10-20
Publikujący Iwona Neroj 2017-10-20 13:56
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-10-20 13:57