XML
Informacje o wyborach samorządowych

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 54.18 KB
Wyjaśnienia PKW w sprawie członkowstwa w komisjach wyborczych Plik pdf 991.09 KB
UCHWAŁA NR LX/327/2014 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/168/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brójce na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Plik pdf 188.25 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Brójce z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Plik pdf 162.71 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Brójce o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach w wyborach do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Plik pdf 78.25 KB
Załącznik do Uchwały Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach z dnia 20 października 2014r. Plik pdf 37.65 KB
Uchwała Rady Gminy Brójce w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/ 191/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brójce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 185.47 KB
Wykaz miejsc do plakatowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Plik pdf 128.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2014-08-28
Publikujący Jan Sabela - Jan Sabela 2014-08-28 14:28
Modyfikacja Jan Sabela - Jan Sabela 2014-10-28 23:55