XML
Publicznie dostępne wykazy danych
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 
DECYZJE 2014 r.
-Decyzja w spr. budowy dwóch stacji paliw PKN ORLEN, 13.05.2014
-Decyzja w spr. wydobycia kopaliny ze złożą kruszywa naturalnego, Kotliny II, 22.10.2014
DECYZJE 2015 r.
-Decyzja w spr. budowy TRASY GÓRNA ETAP III od ul. Rzgowskiej na połączeniu z Gminą Brójce, 5.01.2015
-Decyzja w spr. eksploatacji kopaliny – piasków skaleniowo – kwarcowych Pałczew I, 17.07.2015 
DECYZJE 2016 r.
-Decyzja w spr. wydobycia kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego – Kurowice I, 7.01.2016
-Decyzja w spr. przebudowy drogi powiatowej na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa, 28.01.2016
-Decyzja w spr. budowy urządzeń infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych w Bukowcu, 4.07.2016
DECYZJE 2017 r.
-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „dobilansowaniu kopaliny i powiększeniu obszaru złoża kruszywa naturalnego „PAŁCZEW” na dz. ewid. 306, 307, 308, 309 i 310 położonych w miejscowości i obrębie Pałczew gm. Brójce” 03.08.2017
-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na. "Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą” 13.10.2017
-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin, w gminie Brójce, pow. łódzkim wschodnim, woj. łódzkie” 31.08.2017
DECYZJE 2018 r.
-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na  "Przebudowie drogi powiatowej nr 2927E na odcinku Pałczew-Wardzyn” 24.05.2018
-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na  „eksploatacji kopaliny - piasków skaleniowo–kwarcowych o pp > 75%  „PAŁCZEW  I” położnego na gruntach miejscowości Pałczew – działki n 70/1 i 71/1 – obręb 9 Pałczew, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni”, województwo łódzkie, w związku z powiększeniem obszaru na działkach nr 72/1 i 73/1 oraz fragmencie działki nr 71/1 stanowiącej uprzednio pas ochrony od gruntów osób trzecich”  18.06.2018
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-11-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-08 12:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-13 09:15