Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF). Plik pdf 118.00 KB
24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF). Plik pdf 117.43 KB
23. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 122.42 KB
22. Poprawiony wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ (PDF) z dnia 03.10.2019 r. Plik pdf 291.75 KB
21. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.09.2019 r. (PDF). Plik pdf 430.24 KB
20. Sprostowanie: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019/S 182-444149 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF). Plik pdf 72.95 KB
19. Poprawiony wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ (PDF). Plik pdf 293.30 KB
18. Zmiana treści SIWZ (PDF). Plik pdf 88.97 KB
17. Sprostowanie: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019-128448 przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (PDF). Plik pdf 75.80 KB
16. Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 172-420154 opublikowane w dniu 06.09.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF). Plik pdf 142.87 KB
15. Załącznik nr 12 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia (miniPortal UZP). Plik txt 0.68 KB
14. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (WORD). Plik doc 28.00 KB
13. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (WORD). Plik doc 27.50 KB
12. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (PDF). Plik pdf 293.92 KB
11. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi (WORD). Plik doc 36.50 KB
10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (WORD). Plik doc 44.00 KB
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi (WORD). Plik doc 39.00 KB
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (WORD). Plik doc 76.00 KB
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (WORD). Plik doc 37.00 KB
6. Załącznik nr 3a do SIWZ - instrukcja wypełniania JEDZ (PDF). Plik pdf 1.13 MB
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (WORD). Plik doc 188.50 KB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (WORD). Plik doc 123.00 KB
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF). Plik pdf 419.58 KB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 1.39 MB
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 172-420154 przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (PDF). Plik pdf 140.41 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-09-03
Publikujący Piotr Staszek 2019-09-05 21:10
Modyfikacja Piotr Staszek 2019-12-05 09:09
Dodano do archiwum Piotr Staszek 2019-12-24 09:21
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 03:22:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.