Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zakup samochodu 8+1 z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 271.01 KB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 1.91 MB
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF). Plik pdf 562.50 KB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (WORD). Plik doc 488.48 KB
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis techniczny (WORD). Plik doc 486.91 KB
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (WORD). Plik doc 478.43 KB
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (WORD). Plik doc 479.27 KB
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (WORD). Plik doc 478.83 KB
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (WORD). Plik doc 479.00 KB
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (WORD). Plik doc 514.00 KB
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (WORD). Plik doc 513.50 KB
12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (WORD). Plik doc 513.50 KB
13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej (WORD). Plik doc 479.29 KB
14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy (PDF). Plik pdf 374.74 KB
15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz dostaw (WORD). Plik doc 476.10 KB
16. Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF). Plik pdf 32.69 KB
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF). Plik pdf 114.43 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-11-24
Publikujący Piotr Staszek 2020-11-24 15:47
Modyfikacja Piotr Staszek 2020-12-11 11:30
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 26 stycznia 2021r. 04:13:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.