Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - uchwała XXV.164.20.pdf do treści 2020-08-10 14:14 Admin Administrator
Dodano plik - Uchwała nr 155.2020.pdf do treści 2020-08-10 14:14 Admin Administrator
Dodano plik - raport o sytuacji ekonomiczno finansowej.pdf do treści 2020-08-10 14:14 Admin Administrator
Dodano plik - informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego.pdf do treści 2020-08-10 14:13 Admin Administrator
Dodano plik - sprawozdanie_z_realizacji_planu_finansowego.pdf do treści 2020-08-10 14:13 Admin Administrator
Dodano plik - sprawozdanie_finansowe_2019.pdf do treści 2020-08-10 14:13 Admin Administrator
Dodano plik - Statut SP ZOZ w Kurowicach z 21.12.2017.pdf do treści 2020-08-10 14:12 Admin Administrator
Dodano plik - zarządzenie Dyrektora_regulamin SP ZOZ.pdf do treści 2020-08-10 14:12 Admin Administrator
Dodano plik - regulamin_organiacyjny_SP ZOZ.pdf do treści 2020-08-10 14:12 Admin Administrator
Dodano plik - klauzula informacyjna.pdf do treści 2020-08-10 14:11 Admin Administrator
Dodano plik - ogłoszenie o konkursie 10.08.2020r..pdf do treści 2020-08-10 14:11 Admin Administrator
Dodano plik - regulamin konkursu 07.08.2020.pdf do treści 2020-08-10 14:11 Admin Administrator
Utworzono treść 2020-08-10 14:10 Admin Administrator Podgląd treści
powrót