Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - ZP.271.1.16.2021 ogł_o_wyn.pdf do treści 2021-10-12 14:20 Piotr Staszek
Dodano plik - Zawiadomienie wybnajoferty ZP.271.1.16.2021 Wszyscy.pdf do treści 2021-09-28 15:45 Piotr Staszek
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.6.2021.pdf do treści 2021-09-10 13:52 Piotr Staszek
Dodano plik - Kwota przeznaczona na zadanie ZP.271.1.16.2021.pdf do treści 2021-09-10 09:34 Piotr Staszek
Dodano plik - Pozwolenie_zaświadczenie_Pałczew.pdf do treści 2021-08-18 12:19 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-9-oświadczenie-o-aktualności.docx do treści 2021-08-18 12:18 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr8-dokumentacja-PAŁCZEW.7z do treści 2021-08-18 12:14 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-7-wykaz-osób.doc do treści 2021-08-18 12:14 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-6-wykaz-robót.doc do treści 2021-08-18 12:13 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-5-kosztorys-ofertowy.docx do treści 2021-08-18 12:13 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-4-oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx do treści 2021-08-18 12:13 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-3-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx do treści 2021-08-18 12:12 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-2-formularz-ofertowy.doc do treści 2021-08-18 12:12 Piotr Staszek
Dodano plik - zał_nr_1 projekt umowy Pałczew.pdf do treści 2021-08-18 12:11 Piotr Staszek
Dodano plik - SWZ ZP.271.1.16.2021_TERMOMODERNIZACJA_PAŁCZEW.pdf do treści 2021-08-18 12:11 Piotr Staszek
Dodano plik - Identyfikator postępowania ZP.271.1.16.2021 miniPortal.doc do treści 2021-08-18 12:10 Piotr Staszek
Dodano plik - ZP.271.1.16.2021 ogł_o_zam.pdf do treści 2021-08-18 12:10 Piotr Staszek
Utworzono treść 2021-08-18 12:10 Piotr Staszek Podgląd treści
powrót