Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - ZP.271.1.34.2022 ogł_o_wyniku.pdf do treści 2023-03-06 13:01 Piotr Staszek
Dodano plik - Zawiadomienie wybnajoferty ZP.271.1.34.2022 Wszyscy.pdf do treści 2023-02-09 10:54 Piotr Staszek
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.34.2022.pdf do treści 2023-01-05 12:40 Piotr Staszek
Dodano plik - Kwota przeznaczona na zadanie ZP.271.1.34.2022 PSZOK.pdf do treści 2023-01-04 09:37 Piotr Staszek
Dodano plik - Brójce PSZOK geotechnika.pdf do treści 2022-12-30 12:44 Piotr Staszek
Dodano plik - Odpowiedzi ZP.271.1.34.2022 22.12.2022.pdf do treści 2022-12-30 12:43 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-2-formularz-ofertowy_poprawiony.doc do treści 2022-12-29 12:33 Piotr Staszek
Dodano plik - ZP.271.1.34.2022 ogł_o_zm_ogł.pdf do treści 2022-12-29 12:31 Piotr Staszek
Dodano plik - Odpowiedzi ZP.271.1.34.2022 z dnia 15.12.2022.pdf do treści 2022-12-20 13:27 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-9-oświadczenie-o-aktualności.docx do treści 2022-12-14 13:00 Piotr Staszek
Dodano plik - Dokumentacja techniczna.7z do treści 2022-12-14 12:59 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-7-wykaz-osób.doc do treści 2022-12-14 12:59 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-6-wykaz-robót.doc do treści 2022-12-14 12:58 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-5-kosztorys-ofertowy.docx do treści 2022-12-14 12:58 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-4-oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx do treści 2022-12-14 12:58 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-3-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx do treści 2022-12-14 12:57 Piotr Staszek
Dodano plik - zał.-nr-2-formularz-ofertowy.doc do treści 2022-12-14 12:57 Piotr Staszek
Dodano plik - Załącznik nr 1 do SWZ Projekt umowy PSZOK.pdf do treści 2022-12-14 12:56 Piotr Staszek
Dodano plik - SWZ ZP.271.1.34.2022 PSZOK.pdf do treści 2022-12-14 12:56 Piotr Staszek
Dodano plik - Identyfikator postępowania ZP.271.1.34.2022 miniPortal.doc do treści 2022-12-14 12:55 Piotr Staszek
Dodano plik - ZP.271.1.34.2022 ogł_o_zam.pdf do treści 2022-12-14 12:55 Piotr Staszek
Utworzono treść 2022-12-14 08:20 Piotr Staszek Podgląd treści
powrót