Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-09-17 12:09 Marta Pytka Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-09-17 12:08 Marta Pytka Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-09-17 12:06 Marta Pytka Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-09-17 12:04 Marta Pytka Podgląd treści
Usunięto plik - wniosek_o_nadanie_numeru_PESEL.pdf z treści 2019-09-17 10:13 Marta Pytka
Usunięto plik - Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL (1).pdf z treści 2019-09-17 10:13 Marta Pytka
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-09-17 10:12 Marta Pytka Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL (1).pdf do treści 2019-09-12 14:36 Alfreda Skrzyńska
Usunięto plik - wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostk._z_rejestru_mieszkancow_rejestru_zamieszkania_cudzoziemcow_rejestru_pesel bR.pdf z treści 2019-09-12 14:33 Alfreda Skrzyńska
Dodano plik - wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostk._z_rejestru_mieszkancow_rejestru_zamieszkania_cudzoziemcow_rejestru_pesel bR.pdf do treści 2016-07-06 09:02 Alfreda Skrzyńska
Dodano plik - wniosek_o_nadanie_numeru_PESEL.pdf do treści 2016-07-06 09:00 Alfreda Skrzyńska
  • Zmieniono treść dokumentu
2015-06-30 12:40 Alfreda Skrzyńska Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2015-06-30 12:38 Alfreda Skrzyńska Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2015-04-14 12:28 Alfreda Skrzyńska Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2015-04-02 14:51 Alfreda Skrzyńska Podgląd treści
powrót