Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podatek rolny od osób fizycznych

 


Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W terminie 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację o gruntach.

Opłaty:
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 5q żyta,
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cene skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 


Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Podatkowy - pokój Nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

 

Poniedziałek

730-1530    

Wtorek

900-1700    

Środa  

730-1530    

Czwartek

730-1530    

Piątek

730-1530   


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty wystawiana jest decyzja.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Brójce.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2019 roku, poz.1256 z późniejszymi zmianami)

Uwagi:
A. Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019r; poz. 900 z późniejszymi zmianami)
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności w sekretariacie UG

B. Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r; poz.900 z późniejszymi zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku rolnego.

C. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku


D. Wpłaty można dokonywać u sołtysów, w kasie UG Brójce lub na konto Urzędu  Gminy:
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Andrespolu - 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

 


 

Opłaty|:
Rzeczypospolitej Polskiej ,,
Podmiot publikujący
WytworzyłAnna Cieplucha - inspektor2009-03-09 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2009-03-09 12:34
Modyfikacja Marta Pytka 2019-11-13 08:42
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 24 stycznia 2022r. 06:58:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.