Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Dowody Osobiste

Wydanie dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony  wniosek o wydanie dowodu osobistego
  2. dwa aktualne zdjęcia /lewy półprofil z widocznym lewym uchem/
  3. odpis aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie skarbowej

 Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. dowodów osobistych-pokój nr 8 tel. 42-295-01-28

Czas oczekiwania 30 dni

Uwagi

I. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest  obowiazana posiadać dowód osobisty:

  1. od ukończenia 18 roku  życia
  2. od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką

II . Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje:

     1. osobie będącej obywatelem polskim zamieszkującym poza granicami RP,

     2. osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia  (dokument jest wydawany na wniosek rodzica lub opiekuna),

     3. osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia (dokumeny jest  wydawany na wniosek rodziców lub opiekunów).

 Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Przypominamy, że osoba która otrzyma dowód osobisty jest obowiązana powiadomić właściwy urząd skarbowy o serii i numerze dowodu osobistego poprzez wypełnienie i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), NIP-1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty, a emeryci lub renciści także za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego (np. ZUS).

 

Składanie wniosku o dowód osobisty i jego odbiór dokonuje się osobiście!

 

 Dowód osobisty podlega wymianie z powodu:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym
  2. uszkodzenia dowodu osobistego
  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych /Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami/

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia, wymiany i zwrotu  (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

Podmiot publikujący
WytworzyłAleksandra Agier - inspektor2015-10-09 00:00
Publikujący Aleksandra Agier - Aleksandra Agier 2015-10-09 12:42
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2022r. 16:27:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.