Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych