Udostępnienie do wglądu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 

Opłaty:
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)