Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 13 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-05-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-31 09:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-05-31 09:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-05-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-30 15:52

Załączniki:

Treść dokumentu Plik pdf 51.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-05-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-22 13:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-05-22 13:30

Załączniki:

Terść komunikatu Plik pdf 160.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-05-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-15 17:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-05-17 08:35
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r., poz. 877), Gmina Brójce
ogłasza

 
sprzedaż końcową węgla prowadzoną na potrzeby zakupów preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 1. Termin składania wniosków o zakup – od 11 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 2. Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej: Kostka 6,38 t
 3. Cena za tonę paliwa stałego – 2.000 zł
Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez Gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wnioski złożone poza terminem wskazanym w ogłoszeniu lub po wyczerpaniu ilości paliwa stałego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Osoby fizyczne mogą dokonać zakupu paliwa stałego w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową, bez ograniczenia co do ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego, na podstawie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym. Wnioski o wydanie zaświadczenia mogą być składane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Sprzedaż końcowa odbywać się będzie najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Załączniki:

WNIOSEK Plik pdf 864.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-05-10
Publikujący Kamil Woźny 2023-05-10 11:57
Modyfikacja Kamil Woźny 2023-05-10 12:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28.03.2023r w sprawie udzelenia pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniu decyzji znak: RGRIOS.6341.56.2012.IL z dnia 17.12.2012r

Załączniki:

Treść dokumentu Plik pdf 50.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-04-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-04-13 13:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-04-17 20:55
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Województwo Łódzkie, prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Przypusta, gm. Brójce działka nr 53/2 objęte Dec. Wojewody Łódzkiego Nr 60/21 z 13.05.2021r. - udzielając Zarządowi Województwa Łódzkiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164E na terenie gminy Brójce".

Załączniki:

Treść dokumentu Plik pdf 96.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-04-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-04-06 07:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-04-07 07:57

Załączniki:

Treść dokumentu Plik pdf 143.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-03-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-31 14:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-04-01 16:32

Załączniki:

Treść dokumentu Plik pdf 2.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-03-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-28 16:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-04-01 16:34
Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW o godzinie: 11:28 dnia 27.03.2023

Zjawisko: Przymrozki/1

Obszar: całe woj. łódzkie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia
29.03.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Załączniki:

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW Plik pdf 289.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2023-03-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-27 13:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-03-27 13:05
Informacja
 
           
            W związku z zaplanowanymi pracami dotyczącymi wdrożenia zmian w oprogramowaniu systemu obsługującego  wydawanie dowodów osobistych w dniu 31.03.2023 r. nie będzie możliwości przyjmowania wniosków oraz wydawania dowodów osobistych.
 
 
Za  utrudnienia przepraszamy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-03-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-24 13:35
Ważność: od godz. 01:00 dnia 08.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023
Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do
0°C, temperatura minimalna przy gruncie od -3°C do -1°C.

Załączniki:

Treść Plik pdf 159.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-03-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-07 12:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-03-07 13:55
Gmina Brójce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Brójce.

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik pdf 132.32 KB
KLAUZULA RODO Plik pdf 88.83 KB
WNIOSEK Plik doc 19.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-03-07
Publikujący Kamil Woźny 2023-03-07 09:27
Modyfikacja Kamil Woźny 2023-03-07 09:32
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wydanego zarządzenia nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z Modułem Zadaniowym 17b dział. 3, pkt. 2b z Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Drugiego Stopnia Alarmowego (BRAVO) przypominam o obowiązku:

                    poinformowania administratorów ważnych obiektów publicznych o konieczności sprawdzenia i wzmocnienia ich ochrony;
                    poinformowania administratorów przedszkoli, szkół i uczelni o konieczności wprowadzenia zakazu wstępu osób postronnych do tych obiektów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-03-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-01 08:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-03-02 07:25

Załączniki:

Treść zarządzenia Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-02-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-22 12:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-27 12:40
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce, na odcinku od km 5+712,25 do km 8+068,91.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 125.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2023-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-01-10 10:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-02 10:12
 
Gmina Brójce rozpoczyna drugą turę przyjmowania wniosków o ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE.
 • max. 3 tony dla osób, które nie kupiły węgla do 31.12.2022 r.
 • 3 tony pomniejszone o ilość już zakupionego węgla dla osób, które kupiły węgiel od Gminy do 31.12.2022 r.
Wnioski można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy. Druki otrzymają Państwo na miejscu lub można je pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.brojce.pl/) aktualności i ogłoszenia, gdzie podane są także wszystkie pozostałe, ważne informacje w tej sprawie.
Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie kupiły węgla do 31.12.2022 r., chcąc zakupić węgiel od Gminy muszą ponownie złożyć wniosek w 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-01-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-01-02 15:13
Modyfikacja Kamil Woźny 2023-01-04 10:35

INFORMACJA

 
 

W 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie ulega zmianie (32 zł x 1 os.)

 
Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat:
 • opłata płatna jest bez wezwania;
 • opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Brójce – pok. Nr 6 lub na indywidualny numer rachunku bankowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-30 15:18
Informujemy, że Gmina Brójce przystępuje do zakupu paliwa stałego, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-12-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-29 13:20

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 366.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-19
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-12-19 14:06
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-12-19 14:07

Załączniki:

Protokół Plik pdf 796.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-12-15
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-12-16 10:05
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-12-19 10:06

Załączniki:

informacja Plik pdf 42.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-14
Publikujący Kamil Woźny 2022-12-14 11:58
Modyfikacja Kamil Woźny 2022-12-14 11:59

Załączniki:

Zarządzenie 81/2022 Plik pdf 7.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-14
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-12-14 14:49
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-12-14 14:51
Dystrybucja węgla – ważna informacja
 
Informujemy osoby, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla, że jego dostawy będą realizowane według następującej procedury:
- telefon z Urzędu Gminy Brójce, że można już dokonywać wpłaty
- dokonanie wpłaty na konto bankowe gminy
- telefoniczne potwierdzenie możliwości odbioru węgla ze wskazanego składu
Obowiązuje kolejność zgodna z kolejnością składania wniosków.
 
Z powodu  przydzielenia  Gminie Brójce przez Polską Grupę Górniczą znacznie mniejszej ilości węgla, niż wynika to z wniosków (w szczególności kostka i ekogroszek), prawdopodobnie nie będzie możliwe wydanie węgla  do końca roku wszystkim wnioskującym.
Gmina Brójce wystąpiła o zwiększenie ilości przydzielonego opału i po otrzymaniu kolejnych przydziałów węgla, będzie możliwa kontynuacja dostaw.
Aktualnie realizowane są dostawy dla mieszkańców do momentu wyczerpania ilości węgla przydzielonego gminie.
 
Ważne są również nowe zasady wprowadzone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, dotyczące ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego po preferencyjnej cenie. Jeśli zamówiona na pierwszy okres zapotrzebowania ilość węgla jest mniejsza niż limit, w drugim okresie zapotrzebowania można będzie tę różnicę wykorzystać. Na przykład, jeśli ktoś zakupił teraz 1000 kg węgla (limit to 1500 kg), będzie mógł ująć tę różnicę w przyszłorocznym wniosku. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-13 08:32

Załączniki:

OBWIESZCZENIE -treść Plik pdf 55.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-12-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-07 15:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-12-07 15:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-05
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-12-05 15:09
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-12-22 11:12

Załączniki:

Ogłoszenie "STAR P244L" Plik pdf 134.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-12-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-12-01 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-12-02 14:06

Gmina Brójce rozpoczyna  przyjmowanie wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brójce, Brójce 39 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon., śr., czw.,pt. 7:30 – 15:30, wt. 9:00– 17:00.

Warunki złożenia wniosku o zakup węgla.

Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Brójce

Osoba składająca wniosek była lub jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego może kupić węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 Tony – do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 Tony – od dnia 1 stycznia 2023 r. do  30 kwietnia 2023 r.

Gmina, realizując zadanie, jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

 

Druk wniosku dostępny jest:
 • w siedzibie urzędu,
 • na stronie internetowej.
Po weryfikacji wniosku uprawniony pracownik  Urzędu Gminy Brójce skontaktuje się z Państwem  w sprawie zakupu węgla.
Prosimy o dokonywanie opłat za węgiel  tylko po otrzymaniu telefonicznej informacji z Urzędu .
Opłaty będzie można dokonać w kasie urzędu (kartą lub gotówką) oraz w szczególnych przypadkach przelewem na nr konta :
22 8781 0006 0060 0141 2000 0020
Uwaga
Przestrzegamy przed  oszustami !
Prawidłowy i jedyny nr konta na które można dokonać opłat za zamówiony węgiel podany jest powyżej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-11-17 14:54
Modyfikacja Kamil Woźny 2023-01-02 11:20

Załączniki:

Zarządzenie 69/2022 Plik pdf 165.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-11-14
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-11-14 09:44
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-11-14 09:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2023r. 06:25:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.