Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 12 13 


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja  Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2018
7. Budżet gminy na 2012 r. Podjęcie uchwały
8. Zmiany w uchwale nr XV/95/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w statucie   SP ZOZ w Brójcach
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
- udzielenia powiatowi łódzkiemu wschodniemu pomocy rzeczowej i finansowej z   przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno -budowlanej wykonywanych na rzecz gminy Brójce
udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu łódzkiego wschodniego -zmian w uchwale dotyczącej wzoru formularzy do celów podatkowych wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. .Zakończenie obrad.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2012-01-10
Publikujący -

Informujemy, że XIII sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 28 września 2011 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu kierownika GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
7. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.
8. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 9. Podjęcie uchwały o powołaniu zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Zakończenie obrad. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-09-22
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-09-20
Publikujący -

XII  sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 30 sierpnia  2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-08-19
Publikujący -

X I sesja Rady Gminy Brójce która odbędzie się  20 lipca 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-07-15
Publikujący -

 X sesja Rady Gminy Brójce która odbędzie się 28 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy.

5. Interpelacje radnych.

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. i absolutorium dla wójta gminy

- sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia komunalnego.

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brójce

- dyskusja

- podjęcie uchwały

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brójce i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

8. Zmiany w budżecie gminy Brójce na 2011 r oraz w uchwale dot. wieloletniej prognozy finansowej

9. Ustalenie inkasentów opłaty targowej.

10.  Podjęcie uchwały o przekazaniu linii energetycznej.

11. Gminny program profilaktyki i zwalczania narkomani – podjęcie uchwały  

12.  Wolne wnioski.  

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

14.  Zakończenie obrad.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-06-16
Publikujący -

IX sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 31 maja 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy

5. Interpelacje radnych.

6. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018

8. Zmiany w uchwale o trybie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9.Zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

10. Przyjęcie nowych taryf za pobór wody

11. Podjęcie uchwał majątkowych

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

14. Zakończenie obrad.


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-05-26
Publikujący -


 

VII sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się 29 marca 2011 r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.
 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy.

  5. Interpelacje radnych.

       6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

    7. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.  

       8. Zmiany w wieloletniej prognozy finansowej

       9. Podjęcie uchwały o trybie powoływania i odwoływania członków zespołu    

           interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

     10. Wolne wnioski.

     11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

     12. .Zakończenie obrad.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-03-25
Publikujący -

W dniach 11.02.11-03.03.11 odbyły się zebrania wiejskie poświęcone wyborom sołtysów i Rad Sołeckich. Zebrania nie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tylko w czterech przypadkach frekwencja przekroczyła próg 10% uprawnionych do głosowania. Najwyższa frekwencja – Leśne Odpadki. Uczestniczyło w zebraniu 43% ogółu uprawnionych mieszkańców. Nie było również zainteresowania pełnieniem funkcji w organach samorządu mieszkańców. Tylko w nielicznych sołectwach kandydowało na sołtysa i do rady sołeckiej więcej osób niż było miejsc do obsadzenia. Tylko w jednym sołectwie tj. w Karpinie w wyniku przeprowadzonych wyborów zmienił się sołtys. Nowym sołtysem wsi została p. Elżbieta Frączkowska. Tym samym na 14 sołtysów wybranych na nową kadencję siedem to kobiety.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-03-09
Publikujący -

 

HARMONOGRAM

wiejskich zebrań wyborczych


 

L.P.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Dzień tygodnia

1.

Wygoda

11.02.2011r

17:00

piątek

2.

Przypusta

14.02.2011r

18:00

poniedziałek

3.

Wardzyn

15.02.2011r

18:00

wtorek

4.

Kurowice

16.02.2011r

18:00

środa

5.

Wola Rakowa

17.02.2011r

18:00

czwartek

6.

Kurowice Kościelne

18.02.2011r

17:00

piątek

7.

Leśne Odpadki

19.02.2011r

16:00

sobota

8.

Kotliny

21.02.2011r

18:00

poniedziałek

9.

Bukowiec

22.02.2011r

18:00

wtorek

10.

Karpin

23.02.2011r

17:00

środa

11.

Giemzów

24.02.2011r

17:00

czwartek

12.

Pałczew

03.03.2011r

18:00

czwartek

13.

Brójce

28.02.2011r

17:00

poniedziałek

14.

Stefanów

01.03.2011r

18:00

wtorek


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2011-02-04
Publikujący -


Gminny Zakład Komunikacji w Brójcach informuje, że z dniem 31 grudnia 2010r. nasz zakład ulega likwidacji na mocy art. 89 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1241/.

Dlatego też zaprzestajemy wykonywania usług przewozowych od 1 stycznia 2011r. na liniach komunikacyjnych Kurowice - Łódź /Kossaka/ oraz Kurowice - Czarnocin .
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2010-12-31
Publikujący -

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ulega likwidacji gminna komunikacja autobusowa. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, gospodarstwa pomocnicze, które świadczyło te usługi na naszym terenie ulegają likwidacji najpóźniej z dniem 31 grudnia 2010 r.

Gmina, która posiada tylko jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej nie może dalej prowadzić działalności gospodarczej w zakresie licencjonowanego transportu drogowego, nie może też prowadzić stacji kontroli pojazdów.

Mając na względzie zapewnienie mieszkańcom komunikacji autobusowej podjęliśmy rozmowy z prywatnymi przewoźnikami na temat przejęcia wykonywania tych usług od gminy. Trwają obecnie uzgodnienia rozkładów jazdy. W najbliższym czasie zamieścimy informacje na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale rozkłady jazdy.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2010-12-17
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 10:15:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.