Gmina Brójce zrealizowała zadanie pn. „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla OSP Kurowice” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

Koszt całkowity zadania :        649.918,00 zł  

Udział własny gminy:                389.950,80 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  259.967,20 zł

Nowy pojazd usprawni pracę OSP na terenie sołectwa Kurowice poprzez szybkie przeciwdziałanie niszczeniu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, dzięki szybszej reakcji i dojazdowi do miejsc pożarów lub wypadków.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2010-09-09
Publikujący -

           Gmina Brójce zrealizowała zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla OSP Bukowiec" przy współudziale środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
          Całkowity koszt zadania: 629 160, 00 PLN Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 251 664,00 PLN.
Nowy pojazd usprawni pracę OSP Bukowiec poprzez szybkie przeciwdziałanie niszczeniu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, dzięki szybszej reakcji i dojazdowi do miejsc pożarów i wypadków.

Link do  internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2009-07-21
Publikujący -