Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 


 

 

 

  

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU


1. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

Art. 8. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.

2. Wymagane dokumenty:

  • do 15 lutego należy składać deklarację DT-1 oraz załącznik DT-1/A na podatek od środków transportu
  • w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia należy odpowiednio skorygować deklarację na podatek 


3. Wysokośc podatku od środków transportowych jest obliczana przez podatnika (na podstawie uchwały Rady Gminy opublikowanej w biuletynie części dotyczącej stawek podatku).

4. Art. 11. 1. Podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w
dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
b) do dnia 15 września danego roku – II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

5. Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania na konto Urzędu Gminy w Brójcach nr 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Brójce.

6. W przypadku uchylenia się od zapłaty wystawia się upomnienia a następnie tytuł wykonawczy w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

7. Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty - podstawa prawna: art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2019 r. poz.900 z póżn. zm.)
   Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.

8. Podatek od środków transportowych można umorzyć - podstawa prawna: art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z póżn. zm.)
    Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po upływie terminu płatności raty podatku.

Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni

9 . Termin i sposób załatwiania sprawy:
W terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

10. Tryb odwoławczy:
   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Brójce w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

11. Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportu.

12. Miejsce złożenia dokumentów:
Referat finansowy - inspektor Jolanta Płuciennik - pokój 6a w godzinach pracy Urzędu

13. Jednostka odpowiedzialna - Referat finansowy - inspektor Jolanta Płuciennik pokój 6a. 

 

 

 

 


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJolanta Płuciennik - inspektor2009-03-09
Publikujący Marta Pytka 2019-09-13 12:35
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2022r. 05:06:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.