Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podatek od środków transportowych
naliczenie (osoby prawne, osoby fizyczne)

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Deklarację można złożyć osobiście w Referacie Finansowym – pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu. W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie podatkowe i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.
 2. Podatnikami podatku od środków transportowych są:
  • osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami / współwłaścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
      3.  Przedmioty opodatkowania
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy
   4. Powstanie/ustanie obowiązku podatkowego
       Obowiązek podatkowy powstaje:
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP,
 • w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
 • w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Natomiast obowiązek podatkowy wygasa:
 • z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany,
 • z końcem miesiąca, w którym zarejestrowany środek transportowy został zbyty,
 • z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy upływa 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Stawki podatku określono uchwałą Nr  LXI/372/22 Rady Gminy w Brójcach z dnia 27 października  2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 6455 ).
 

Opłaty

Wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać:
 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brójcach nr 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Brójce.
   

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok (DT-1)
   
Szablon dokumentu
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok
  (DT-1/A)
Szablon dokumentu
 • Dowód rejestracyjny (opcjonalnie)
 
 • Faktura zakupu/sprzedaży pojazdu (opcjonalnie)
 
Pozostałe dokumenty  
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
   
Szablon dokumentu
 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 t.j.)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
 • uchwała Nr LXI/372/22 Rady Gminy Brójce z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6455)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
 

Tryb odwoławczy

Wymiar podatku następuje poprzez złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), w której podatnik samodzielnie oblicza kwotę podatku. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Brójce w godzinach pracy Urzędu).


 
Organ podatkowy wszczyna postępowanie zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Referat finansowy – podinspektor Monika  Zauder - pokój 6 w godzinach pracy Urzędu

Jednostka odpowiedzialna - Referat finansowy – podinspektor Monika Zauder pokój 6.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2023-02-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-17 11:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-17 11:28
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 14:46:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.