Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
 
Projekt pn.: „Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dnia 25 maja 2021 roku - została podpisana umowa o dofinansowanie tego Projektu. Inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynków OSP w Pałczewie, OSP w Stefanowie oraz OSP w Wardzynie.

Całkowita wartość projektu – 2 270 870,28 zł
Wysokość dofinansowania – 1 421 028,94 zł
Wkład własny – 849 841,34 zł
 
Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków strażnic OSP w Pałczewie, Stefanowie oraz Wardzynie. Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych budynków przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie, a w konsekwencji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawy jego jakości na terenie Gminy oraz całego regionu łódzkiego.

Planowane efekty:
 1. wskaźniki produktu
 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.;
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 713,30 m2
 1. wskaźniki rezultatu
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 384 830,57 kWh/rok
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl34) – 93,33 tony równoważnika CO2/rok.
W wyniku przeprowadzonych prac zostaną m.in. docieplone ściany zewnętrzne oraz strop zewnętrzny, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymienione wrota garażowe, zmodernizowana kotłownia olejowa. '
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKinga Kowalska2021-06-01
Publikujący Monika Franosz 2021-06-01 14:26
Modyfikacja Kinga Kowalska 2022-07-26 14:25

 

 

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce w miejscowościach Bukowiec, Giemzówek oraz Wola Rakowa. Projekt ten jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/19-00 z dnia 14.10.2019r.

Wartość Projektu po udzieleniu zamówienia publicznego – 334 323,24 zł

Wysokość dofinansowania – 230 345,33 zł

Wkład własny – 103 977,91 zł

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące cele:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bukowiec, Giemzówek oraz Wola Rakowa z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego;
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym ulegnie poprawie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

oraz efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 64 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 9,56 ton/rok – wskaźnik zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania.

Zakres prac obejmował budowę złączy kablowych, budowę rozdzielni oświetlenia ulic, budowę linii kablowej, budowę słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-04-30
Publikujący Monika Franosz 2020-04-30 13:06
Modyfikacja Monika Franosz 2020-04-30 13:16

logoGmina Brójce realizuje Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce”. Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 1 384 252,14 zł.

Wysokość dofinansowania – 956 597,00 zł.

Wkład własny – 427 655,14 zł.
 

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku strażnicy OSP w Brójcach (wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach) oraz budynku strażnicy OSP w Bukowcu. Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych budynków przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie, a w konsekwencji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawy jego jakości na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego.

Planowane efekty:

1.      wskaźniki produktu

·         liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2szt.;

·         powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 718,70 m2

wskaźniki rezultatu

·         zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 416 411,27 kWh/rok

·         szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl34) – 90,40 tony równoważnika CO2/rok.

Gmina Brójce podpisała już umowy z Wykonawcami prac termomodernizacyjnych budynku strażnicy OSP w Brójcach (wraz z budynkiem GOK) oraz budynku strażnicy OSP w Bukowcu. W wyniku przeprowadzonych robót zostaną m.in. ocieplone ściany zewnętrzne oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowana instalacja grzewcza. 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-04-20
Publikujący Monika Franosz 2020-04-20 13:13
Modyfikacja Monika Franosz 2021-07-06 13:51


Jest dofinansowanie termomodernizacji strażnic OSP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Radosław Agaciak, wójt gminy Brójce, podpisał 29 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – strażnic OSP w Brójcach (wraz z budynkiem GOK) i OSP w Bukowcu.

Łączna wartość całego projektu to prawie 1,4 mln zł.
Dotacja wyniesie ponad 950 tys. zł.
Przetarg na wykonawcę tej inwestycji zostanie przeprowadzony na początku 2020 r.
 
                                    


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-12-06
Publikujący Anna Woźny 2019-12-06 09:34

logotypy

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/19-00. zawartej w dniu 14.10.2019

Wartość projektu – 682 791, 46 zł

Wysokość dofinansowania – 246 500,00 zł

Wkład własny – 436 291,46 zł

Cele projektu:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 64 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 9,56 ton/rok.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2019-11-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-26 09:27

Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu zakończona

15 stycznia 2018 roku zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Bukowcu. Projekt ten jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-01.

Wartość projektu po udzieleniu zamówienia publicznego – 651 055,00 zł

Wysokość dofinansowania – 408 900,45 zł

Wkład własny – 242 154,55 zł

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące cele:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Oraz efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok – wskaźnik zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania.

Zakres prac obejmował budowę złączy kablowych, budowę rozdzielni oświetlenia ulic, budowę linii kablowej, budowę słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-02-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-02-22 22:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-02-22 22:39

Trwa realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Zrealizowane zostały roboty ziemne polegające na wykopach rowów, układaniu kabli oraz montowaniu prefabrykowanych podstaw pod słupy oświetleniowe. W chwili obecnej trwa montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetleniowych.

Planowana data zakończenia wszystkich prac to 15 stycznia 2018 roku.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2018-01-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-01-09 16:35

Trwa realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

W chwili obecnej realizowane są roboty ziemne polegające na wykopach rowów, układaniu kabli oraz montowaniu prefabrykowanych podstaw pod słupy oświetleniowe.

Planowana data zakończenia wszystkich prac to 15 stycznia 2018 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2017-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-27 23:45
Loga projektu

 

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Wartość projektu – 812 800,00 zł

Wysokość dofinansowania – 510 642,00 zł

Wkład własny – 302 158,00 zł

Cele projektu:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok.

Zakres prac – budowa złączy kablowych, budowa rozdzielni oświetlenia ulic, budowa linii kablowej, budowa słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2017-08-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-09 01:48
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 02 października 2022r. 10:43:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.