Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 11 sierpnia 2022 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 01297-6935-UM0511953/22 na realizację operacji pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Rakowej" - w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2014-2020. Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ".
 

Kwota dofinansowania: 108 524,00  (słownie: sto osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 00/100).


Okres realizacji projektu: 11.08.2022 r. - 30.06.2024 r.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKinga Kowalska2022-08-25
Publikujący Kinga Kowalska 2022-08-25 11:47

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wójt Gminy Brójce w dniu 
08 czerwca 2022 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 01163-6935-UM0511952/22 na realizację operacji pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach" - w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2014-2020. Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ".
 

Kwota dofinansowania: 62 558,00  (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

 

Okres realizacji projektu: 08.06.2022 r. - 30.06.2024 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKinga Kowalska2022-07-18
Publikujący Kinga Kowalska 2022-07-18 13:37
Modyfikacja Kinga Kowalska 2022-07-18 14:13
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W dniu 5 maja 2021 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin – Zadanie 3”.
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Brójce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin, która przyczyni się do podniesienia standardu życia.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji to budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości 3,902 km.
Całkowita wartość projektu - 1 898 927,46 zł.
Kwota pomocy finansowej – 949 884 zł.                                                                                                                                                  
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-05-05
Publikujący Monika Franosz 2021-06-02 15:04
Modyfikacja Monika Franosz 2021-06-04 07:53

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W dniu 3 marca 2020 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kurowicach zadanie nr 2 i zadanie nr 5".
Celem operacji jest uporządkowanie infrastruktury ściekowej poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurowice. Przewidywane wyniki operacji to budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości 3,123 km.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu - 1 750 560,22 zł.
Kwota pomocy finansowej – 905 594 zł.                                                                                                                                                 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-03-03
Publikujący Monika Franosz 2020-03-03 14:16
Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach"
Cel operacji "Stworzenie nowej przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców Kurowic poprzez budowę skweru o charakterze parkowym"
Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Całkowita wartość projektu - 238 606,65
Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowalnymi - 193 989,15
Kwota pomocy finansowej - 123 435,00
Wkład własny - 115 171,65
Przewidywany czas realizacji - do 31.08.2019
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-08-13
Publikujący Iwona Neroj 2018-08-13 13:56
Modyfikacja Anna Woźny 2022-07-18 13:07

Projekt „Budowa placu zabaw w Bukowcu”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw w Bukowcu”, której celem jest stworzenie dodatkowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 95 205,84

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 77 403,12

Kwota pomocy finansowej – 49 251,00

Wkład własny – 45 954,84

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-27 23:43
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-12-28 08:10

Projekt „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”, której celem jest promocja aktywnego trybu życia i pobudzenie aktywności mieszkańców. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 134 247,22

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 109 144,08

Kwota pomocy finansowej – 69 448,00

Wkład własny – 64 799,22

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-27 23:44
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-12-28 08:10

Wójt Gminy Brójce w dniu 26 listopada 2014 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 00353-6921-UM0502034/14 na realizację operacji pn: "Budowa ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu" - w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 491 474,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złotych).

 

Okres realizacji projektu: 26.11.2014 r. - 30.06.2015 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-12-05
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-12-05 13:36
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-06-25 15:31

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 26 listopada 2014r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Piknik integracyjny pn. Pożegnanie lata w gminie Brójce"  - z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 19.154,71 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 71/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2014r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-11-27
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-11-27 07:32
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-11-27 07:36