Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W dniu 5 maja 2021 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin – Zadanie 3”.
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Brójce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin, która przyczyni się do podniesienia standardu życia.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji to budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości 3,902 km.
Całkowita wartość projektu - 1 898 927,46 zł.
Kwota pomocy finansowej – 949 884 zł.                                                                                                                                                  
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-05-05
Publikujący Monika Franosz 2021-06-02 15:04
Modyfikacja Monika Franosz 2021-06-04 07:53

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W dniu 3 marca 2020 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kurowicach zadanie nr 2 i zadanie nr 5".
Celem operacji jest uporządkowanie infrastruktury ściekowej poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurowice. Przewidywane wyniki operacji to budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości 3,123 km.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu - 1 750 560,22 zł.
Kwota pomocy finansowej – 905 594 zł.                                                                                                                                                 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-03-03
Publikujący Monika Franosz 2020-03-03 14:16
Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach"
Cel operacji "Stworzenie nowej przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców Kurowic poprzez budowę skweru o charakterze parkowym"
Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Całkowita wartość projektu - 238 606,65
Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowalnymi - 193 989,15
Kwota pomocy finansowej - 123 435,00
Wkład własny - 115 171,65
Przewidywany czas realizacji - do 31.08.2019
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-08-13
Publikujący Iwona Neroj 2018-08-13 13:56
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-08-13 14:02

Projekt „Budowa placu zabaw w Bukowcu”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw w Bukowcu”, której celem jest stworzenie dodatkowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 95 205,84

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 77 403,12

Kwota pomocy finansowej – 49 251,00

Wkład własny – 45 954,84

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-27 23:43
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-12-28 08:10

Projekt „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”, której celem jest promocja aktywnego trybu życia i pobudzenie aktywności mieszkańców. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 134 247,22

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 109 144,08

Kwota pomocy finansowej – 69 448,00

Wkład własny – 64 799,22

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-27 23:44
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-12-28 08:10

Wójt Gminy Brójce w dniu 26 listopada 2014 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 00353-6921-UM0502034/14 na realizację operacji pn: "Budowa ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu" - w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 491 474,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złotych).

 

Okres realizacji projektu: 26.11.2014 r. - 30.06.2015 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2014-12-05
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2014-12-05 13:36
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2015-06-25 15:31

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 26 listopada 2014r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Piknik integracyjny pn. Pożegnanie lata w gminie Brójce"  - z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 19.154,71 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 71/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2014r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-11-27
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-11-27 07:32
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-11-27 07:36


Wójt Gminy Brójce w dniu 29 września 2014r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę  o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. X Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"  -                  z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 35.046,33 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 października 2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2014-09-30
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-09-30 07:53
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2014-09-30 08:09Wójt Gminy Brójce w dniu 13 grudnia 2013r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. IX Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"  -  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 21.866,40 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100), co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2013r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2013-12-16
Publikujący Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-12-16 12:40
Modyfikacja Jacek Bojanowski - Jacek Bojanowski 2013-12-16 13:11

 

 

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 13 grudnia 2013 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn: "Remont sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach" - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 17.694,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złotych)

Okres realizacji projektu: 13.12.2013 r. - 31.05.2014 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2013-12-16
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-12-16 11:39

Wójt Gminy Brójce w dniu 13 grudnia 2013 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn: "Utwardzenie terenu w Kurowicach" - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Okres realizacji projektu: 13.12.2013 r. - 31.05.2014 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłPaweł Gondzio - inspektor2013-12-16
Publikujący Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-12-16 13:24
Modyfikacja Paweł Gondzio - Paweł Gondzio 2013-12-16 13:29

Wójt Gminy Brójce w dniu 14 września 2012r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego  umowę o przyznanie pomocy na realizację opreacji pn: "Budowa sceny wraz z zapleczem w Woli Rakowej" - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 142.130,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych)

Okres realizacji projektu: 14.09.2012r. - 30.06.2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-09-17
Publikujący -

Wójt Gminy Brójce w dniu 14 września 2012r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu wraz ze sceną plenerową i zagospodarowaniem terenu"   -       w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013r.

Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Okres realizacji projektu: 14.09.2012r. - 30.06.2014r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-09-17
Publikujący -

"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. VIII Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"

  Wójt Gminy Brójce w dniu 25 czerwca 2012r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. VIII Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne" - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 22 000 , 30 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych trzydzieści groszy), co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Okres realizacji projektu: 25 czerwca 2012r.  - 31 października 2012r.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2012-06-26
Publikujący -

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : "Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. "VII Lato Muzyczne" we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne" -
 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Kwota dofinansowania :  12 530,61 zł   (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści zł sześćdziesiąt jeden groszy), co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 września 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -

Gmina Brójce w dniu 2 marca 2011r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji : 

"Z tradycją na TY - kultywowanie i promowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek" - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Koszt całkowity operacji: 11 732,14 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa zł czternaście groszy)

Kwota dofinansowania :  7 604,16 zł   (słownie: siedem tysięcy sześćset cztery złote szesnaście groszy) co  stanowi 70%  kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Okres realizacji projektu: 2 marca 2011r. - 30 czerwca 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłJacek Bojanowski2011-03-04
Publikujący -

W dniu 16 czerwca 2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu: ul. Konwaliowa, Azaliowa, Irysowa, Krokusowa, Przylesie, Ogrodowa, Narcyzowa"  w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt całkowity operacji: 272 760,26 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt zł dwadzieścia sześć groszy)

Kwota dofinansowania: 153 230,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści zł), co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Okres realizacji projektu: 16 czerwca 2010r. - 31 maja 2011r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2010-06-22
Publikujący -
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 01 lipca 2022r. 16:16:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.