Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Sprawozdanie Plik pdf 130.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-05-22
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-05-23 08:28
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-05-31 08:31
Zarzadzenie nr 37/2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwaartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Załączniki:

Zarządzenie nr 37.2023 Plik pdf 3.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-05-25
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-05-25 08:57
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-05-25 09:08

Załączniki:

Zarzadzenie nr 35/2023 Plik pdf 3.91 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-05-22
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-05-23 10:17
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-05-23 10:19

Załączniki:

informacja Plik pdf 570.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-03-29
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-03-29 11:43
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-04-05 11:45

Załączniki:

konsultacje Plik pdf 1.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-03-17
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-03-20 11:40
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-04-05 11:42
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofgert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-02-22
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-02-22 15:07
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-02-23 15:13
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 23.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 5/2023 Plik pdf 3.73 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-01-23
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-01-26 07:30
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-01-25 10:08

Załączniki:

Zarządzenie 4/2023 Plik pdf 5.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2023-01-23
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2023-01-26 07:30
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2023-01-25 11:22

Załączniki:

Informacja Plik pdf 817.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-12-12
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-12-12 15:33
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-12-13 15:34

Załączniki:

Treść ogłoszenia Plik pdf 987.32 KB
zmiany uchwały Plik pdf 4.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-11-29
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-11-23 12:04
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-11-30 12:06

Załączniki:

Informacja Plik pdf 879.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-10-27
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-10-27 14:52
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-10-27 14:53
OGŁOSZENIE
 
Ogłasza się, że od dnia 14.10.2022r. do dnia 21.10.2022r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 21.10.2022 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2023”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Treść ogłoszenia Plik pdf 974.81 KB
Projekt uchwały Plik pdf 3.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-10-12
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-10-14 08:18
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2022-10-12 15:20

Załączniki:

sprawozdanie Plik pdf 1.87 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-05-30
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-05-30 10:27
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-06-02 14:21

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 897.01 KB
Oferta Plik pdf 2.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-04-13
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-04-13 11:27
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-04-13 11:31

Załączniki:

Treść zarządzenia Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-01-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-28 13:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-28 13:21

Załączniki:

Protokół Plik pdf 651.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-01-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-17 15:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-17 15:21

Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Brójce z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 2/2022 Plik pdf 3.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-01-03
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-01-03 15:23
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-01-04 14:22

Załączniki:

Zarządzenie 1/2022 Plik pdf 3.89 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2022-01-03
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-01-03 15:21
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2022-01-04 14:16
Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu " Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Załączniki:

Informacja o wyniku konsultacji Plik pdf 802.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-10-07
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2021-10-14 13:12
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2021-10-14 13:14
OGŁOSZENIE
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez   Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”,  które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym”, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 11 października 2021 roku włącznie do godziny 15.30  ( decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 985.39 KB
Oferta Plik pdf 3.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-10-01
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-10-04 08:34
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-10-04 08:48
OGŁOSZENIE
 
Ogłasza się, że od dnia 04.10.2021r. do dnia 11.10.2021r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 11.10.2021 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2022”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 5.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-10-01
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-10-04 08:24
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-10-04 08:43
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe  Stowarzyszenie  Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji  i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę”, zamieszcza się ww. ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 , w terminie do dnia 08  czerwca 2021 roku włącznie do godziny 17.00  ( decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 2.16 MB
Ogłoszenie Plik pdf 669.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-06-01
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-06-01 11:01
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-06-01 11:03

Załączniki:

Protokół Plik image 746.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-03-04
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2021-03-05 13:54
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2021-03-05 13:56
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-02-11
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-02-11 12:09
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-02-11 12:10
Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Załączniki:

Informacja o wyniku konsultacji Plik pdf 36.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-10-19
Publikujący Monika Franosz 2020-10-19 08:13
Modyfikacja Monika Franosz 2020-10-19 08:19
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 02.10.2020r. do dnia 09.10.2020r. przeprowadza się
 
konsultacje
 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 09.10.2020r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2021”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-10-01
Publikujący Monika Franosz 2020-10-01 09:27
Modyfikacja Monika Franosz 2020-10-01 09:30
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę” , zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 30 września 2020 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 45.58 KB
oferta Plik pdf 203.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-09-23
Publikujący Monika Franosz 2020-09-23 10:46
Modyfikacja Monika Franosz 2020-09-23 11:10

Załączniki:

Sprawozdanie 2019 rok Plik pdf 92.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2020-05-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-28 20:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-28 20:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2023r. 05:32:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.