Załączniki:

protokół z naboru kandydatów Plik pdf 45.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-02-16
Publikujący Iwona Neroj 2018-02-16 08:22
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-02-16 08:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-01-22
Publikujący Iwona Neroj 2018-01-22 14:56
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-01-22 14:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2018-01-22
Publikujący Iwona Neroj 2018-01-22 14:53
Modyfikacja Iwona Neroj 2018-01-22 14:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-10-30
Publikujący Iwona Neroj 2017-10-30 08:46
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-10-30 08:47
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 20.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 27.10.2017 r. do godziny 14.00 (włącznie) na adres: Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2018”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-10-20
Publikujący Iwona Neroj 2017-10-20 13:56
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-10-20 13:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-03-10
Publikujący Iwona Neroj 2017-03-10 10:24
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-03-10 10:25
Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-02-01
Publikujący Iwona Neroj 2017-02-01 13:03
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-02-01 13:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-01-19
Publikujący Iwona Neroj 2017-01-19 10:25
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-01-19 10:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2017-01-19
Publikujący Iwona Neroj 2017-01-19 10:17
Modyfikacja Iwona Neroj 2017-01-19 10:21
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok:
1. Termin konsultacji: 12.10.2016 - 18.10.2016 (7 dni).
2. Forma ogłoszenia: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3. Forma konsultacji: pisemna.
4. Liczba zgłoszonych uwag: 0 (zero).
5. Wynik konsultacji: w związku z brakiem uwag podmiotów, do których były adresowane, nie wnosi się zmian merytorycznych do projektu Programu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2016-12-05
Publikujący Iwona Neroj 2016-12-05 08:50
Modyfikacja Iwona Neroj 2016-12-05 08:53
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 12.10.2016 r. do dnia 18.10.2016 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 18.10.2016 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Brójce 39, 95-006 Brójce
z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2017”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu
do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2016-10-10
Publikujący Iwona Neroj 2016-10-10 14:35
Modyfikacja Iwona Neroj 2016-10-10 14:35
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”, które złożyło ofertę na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 9 września 2016 roku włącznie do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Oferta stowarzyszenie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2016-08-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-08-31 12:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-09-02 14:37
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2012-04-30
Publikujący Jakub Młynarski - Jakub Młynarski 2012-04-30 15:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-28 20:53
rozwiń archiwum
zwiń archiwum