Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2022-09-29
Publikujący Anna Woźny 2022-09-29 13:07
Modyfikacja Anna Woźny 2022-09-29 13:08
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-09-20
Publikujący Piotr Staszek 2022-09-20 10:46
Modyfikacja Piotr Staszek 2022-09-20 10:47

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 134.74 KB
2. Identyfikator postępowania ZP.271.1.25.2022 (WORD). Plik doc 21.50 KB
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 577.48 KB
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1 do SWZ (PDF). Plik pdf 628.37 KB
5. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ (WORD). Plik doc 113.50 KB
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3 do SWZ (WORD). Plik doc 90.17 KB
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ (WORD). Plik doc 88.40 KB
8. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 5 do SWZ (WORD). Plik doc 89.62 KB
9. Wykaz robót – Załącznik nr 6 do SWZ (WORD). Plik doc 94.50 KB
10. Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SWZ (WORD). Plik doc 97.00 KB
11. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_1 (ZIP). Plik txt 10.00 MB
12. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_2 (ZIP). Plik txt 10.00 MB
13. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_3 (ZIP). Plik txt 10.00 MB
14. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_4 (ZIP). Plik txt 10.00 MB
15. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_5 (ZIP). Plik txt 10.00 MB
16. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_6 (ZIP). Plik txt 10.00 MB
17. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ_7 (ZIP). Plik txt 9.50 MB
18. Wzór oświadczenia o aktualności informacji – Załącznik nr 9 do SWZ (WORD). Plik doc 83.76 KB
19. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 24.08.2022.r Plik pdf 53.32 KB
20. Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (PDF). Plik pdf 37.64 KB
21. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 57.35 KB
22. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF). Plik pdf 80.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-08-18
Publikujący Piotr Staszek 2022-08-18 14:15
Modyfikacja Piotr Staszek 2022-09-28 13:13

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 126.89 KB
2. Identyfikator postępowania ZP.271.1.16.2022 (WORD). Plik doc 21.50 KB
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 542.66 KB
4. Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF). Plik pdf 600.62 KB
5. Załącznik Nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF). Plik pdf 918.08 KB
6. Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty (WORD). Plik doc 132.00 KB
7. Załącznik Nr 4 do SWZ - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .doc (WORD). Plik doc 157.50 KB
8. Załącznik Nr 4a do SWZ – Instrukcja wypełnienia JEDZ (PDF). Plik pdf 1.69 MB
9. Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (WORD). Plik doc 26.50 KB
10. Załącznik Nr 6 do SWZ – Wzór wykazu usług (WORD). Plik doc 36.00 KB
11. Załącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (WORD). Plik doc 41.00 KB
12. Załącznik Nr 8 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (WORD). Plik doc 37.00 KB
13. Załącznik Nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (WORD). Plik doc 35.00 KB
14. Załącznik Nr 10 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (WORD). Plik doc 46.50 KB
15. Załącznik Nr 11 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (WORD). Plik doc 41.00 KB
16. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie) nr 2022/S 180-510315 z dnia 19.09.2022 r. (PDF). Plik pdf 66.32 KB
17. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 07.09.2022 r. (PDF). Plik pdf 696.45 KB
18. Poprawiony załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy (WORD). Plik doc 289.00 KB
19. Poprawiony załącznik nr 3 do SWZ - formularz oferty (WORD). Plik doc 132.50 KB
20. Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (PDF). Plik pdf 33.84 KB
21. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 50.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-08-08
Publikujący Piotr Staszek 2022-08-12 09:00
Modyfikacja Piotr Staszek 2022-09-30 12:52

Załączniki:

Załącznik (PDF). Plik pdf 45.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-01-28
Publikujący Piotr Staszek 2022-01-28 10:02
Modyfikacja Piotr Staszek 2022-01-28 10:04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 02 października 2022r. 12:45:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.