Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
I.  Wymagane dokumenty
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
  • dowód opłaty skarbowej:  107,00 zł.
Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Brójce lub na rachunek bankowy w
Banku Spółdzielczym w Andrespolu 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020.
- Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
- Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 
II. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój nr 9 ( pierwsze piętro ) w godzinach pracy .
 
III. Termin załatwienia spraw
Organ wydaje decyzję administracyjną w ciągu 30 dni, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych ma 60 dni na wydanie decyzji.
 
IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 19, tel. 42-295-01-18.
 
V. Termin odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
VII. Uwaga!
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w sekretariacie UG Brójce. W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
Decyzja wydawana jest na 10 lat.
 
VIII. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)
 
Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
  • jest niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
  • może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
  • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia Plik doc 16.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2017-10-03
Publikujący Marta Pytka 2017-10-03 12:53
Modyfikacja Piotr Maszczyk - Piotr Maszczyk 2021-05-06 13:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2023r. 06:30:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.