Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek  (załącznik poniżej)

Opłaty:
Opłata administracyjna za:

- wypis do 5 stron - 30 zł

- wypis powyżej 5 stron  - 50 zł

- wyrys (format A4) - 20 zł (każda następna strona 20 zł, nie więcej niż 200 zł)

 Opłata gotówką w kasie Urzędu Gminy Brójce lub przelewem na konto Urzędu Gminy Brójce

BS Andrespol nr 22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Brójcach - pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Pokój nr 16.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

 


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2009-03-09
Publikujący Marta Pytka 2009-03-09 12:34
Modyfikacja Kamil Woźny 2022-01-19 09:17