Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
Wydanie Dowodu Osobistego
Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.
Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.
 •  Obywatel polski ma obowiązek posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 •  Osobie małoletniej do 18 roku życia przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego.
 
 •  Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy  o dowodach osobistych to jest od 8 listopada 2021 r., zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych. To samo dotyczy dowodów osobistych wydanych na czas nieokreślony.
 
 •  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie dowolnej gminy osobiście na piśmie w postaci papierowej. Wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic lub opiekun w urzędzie (wymagana obecność dziecka powyżej 5 roku życia) lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu gov.pl lub ePUAP (taka możliwość istnieje tylko w przypadku wnioskowania o dowód dla dzieci do 12 roku życia - wymagana obecność dziecka powyżej 5 roku życia przy odbiorze dowodu).
 
 •  W przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, mieszkańcy Łodzi a także mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawiadamiają Urząd Miasta Łodzi (osobiście, telefonicznie: (42) 638-53-08, (42) 638-54-12 lub e-mailem: lckm@uml.lodz.pl), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku (przedstawienie dokumentu medycznego wskazującego na chorobę, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji rencisty itp.) zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu    w miejscu pobytu tej osoby.
 
 •  Dowód osobisty jest ważny 10 lat, natomiast dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 
 •  Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.
 
 •  Osoba, która odbiera nowy dowód osobisty musi mieć ze sobą dotychczasowy dowód osobisty.
 
 •  Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który uzyskał obywatelstwo polskie, zwraca dotychczasowy dokument potwierdzający legalność jego pobytu w Polsce.
 
Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl
 
Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • zmiany wizerunku twarzy - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności,
 • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 • żądania wymiany dowodu osobistego:
- na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
- w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu   osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia
- uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
- którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców,
- ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego,w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
Uwaga!
Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany. • Osoba pełnoletnia przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego może przekazać do rejestru danych kontaktowych imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego i /lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu szybszą komunikację urzędu z obywatelem.
 
 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.
 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Fotografia - wymagana jest kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografia do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem w przypadku utraty dowodu osobistego
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby na żądanie urzędu, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.
 
Dokumenty do pobrania:
* wniosek 
* klauzula informacyjna

Czas oczekiwania na dowód osobisty to około 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia:

Stanowisko ds. dowodów osobistych, pok. 8, tel. (42) 295-01-28
 
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej
 
Podstawa prawna
 •  ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671)
 •  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865)
 •  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. Poz. 1831)
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAleksandra Agier - inspektor2015-10-09
Publikujący Aleksandra Agier - Aleksandra Agier 2015-10-09 12:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-10-03 08:44
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja e-dowód Plik pdf 2.20 MB
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Plik pdf 85.20 KB
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Plik pdf 1.33 MB
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Plik pdf 1.61 MB
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 14:22:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.