XML
Informacja

Uwaga: Przypominamy, że adresy poczty elektronicznej (e-mail) podane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Brójce nie służą do przesyłania jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym. Przesyłanie treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym pocztą elektroniczną na powyższe adresy e-mail traktowane będzie jako złamanie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204, a adresy poczty elektronicznej z których wysyłany jest spam będą dodawane do blacklist na serwerach pocztowych. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2011-09-12
Publikujący Anna Woźny 2011-09-12 08:45